Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
A-VDA 6.3-ONL
Online

Audytor procesu wg wymagań VDA 6.3- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem w ramach zasad i metod nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.3 z grudnia 2016 r. a w tym:

- audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców;

-  audytów u dostawców/ lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP- nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych;

-  audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/ lub audytów wewnętrznych);

-  audytów u usługodawców.


Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości- warunek otrzymania certyfikatu.

Symbol szkolenia

A-VDA 6.3-ONL

Terminy i miejsce

12 - 14 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Online
28 - 30 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:

1. Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2. Główne wymagania:
 • Podejście Procesowe,
 • Ciągłe Doskonalenie,
 • PDCA.
3. Porównanie specyfiki audytów:
 • wewnętrznych,
 • u dostawców,
 • 3 strony,
 • systemu,
 • procesów produkcyjnych,
 • wyrobów,
 • dla usługodawców,
 • podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.
4. Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3:
 • specyfikacja IATF 16 949,
 • standardy,
 • normy,
 • podręczniki AIAG i VDA_RGA,
 • narzędzia jakości Core Tools,
 • wymagania klientów,
 • dobre praktyki.
 • Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.
5. Model Żółwia – podejście procesowe, analiza ryzyka wg modelu zółwia.
6. Cykl życia produktu wg VDA.
7. Specyficzne wymagania klienta (CSR, VDA) w realizacji audytu procesu.
8. Planowanie audytów VDA 6.3 z podejściem procesowym.
9. Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
10. Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
11. Q&A - pytania i odpowiedzi.
 
Dzień drugi:

1. Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2. Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3.  Planowanie audytu VDA 6.3:
 • u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów,
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7). 
4.  Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera. 
5. Kompetencje auditorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy, audytor trzeciej strony).
6. Techniki audyotowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.
7. Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.
8. Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.
9. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
10. Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
11. Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
 

Dzień trzeci:

Szkolenie kończy sie dwuczęściowym egzaminem: 
 • egzamin pisemny – 3 godziny  
 • egzamin ustny ( analiza przypadku) – 3 godziny 

Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

 • VDA 6 [Audytowanie - podstawy v.2 - 2009r.],
 • VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP+produkcja seryjna+serwis], w oparciu najnowszą wersję v.3 z grudnia 2016r.,
 • Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania),
 • IATF 16949:2016,
 • ISO 19011: 2018.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·        Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,

·         Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami- wyboru i zatwierdzania dostawców

·        Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3,

·        Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów,

·        Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów

 

Adresaci

Szkolenie jest adresowane jest głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u

dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

-        Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:

-        Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;

-        Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej;

-        Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców;

-        Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 -posiadający klientów niemieckich;

-        Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 - realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;

-        szefowie projektów;

-        Pracownicy Działów Jakości;

-        Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;

-        Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Opinie użytkowników

Przeprowadzone szkolenie i uczestnictwo w tym szkoleniu pomogło mi zrozumieć wiele ważnych kwestii. Podnieść wiedzę. Zrozumieć ile pracy, szkoleń jeszcze przede mną. Dziękuję.Szeroki wachlarz doświadczeń zawodowych trenera pozytywnie przyczynił się do atrakcyjności szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2600.00 zł netto
3198.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych