Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSR-FORD

CSR - Specyficzne Wymagania Klienta - Ford

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie Uczestników ze specyficznymi wymaganiami klienta FORD jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016 oraz wymagań APQP, PPAP.
 • Przedstawienie oczekiwań FORD w zakresie procesu komunikacji między klientem, a dostawcą.
 • Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzi, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.

Symbol szkolenia

CSR-FORD

Terminy i miejsce

13 - 14 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 7 dni
Lokalizacja:

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. CSR (Customer Specific Requirements) - zapoznanie się ze specyfiką pracy z Klientem Ford Motor Company na podstawie obowiązujących manuali: Ford Motor Company Customer-Specific Requirements For IATF-16949:2016 Effective 03-Jan-2022, Launch of Ford Customer Specifics to IATF 16949; Ford Motor Company Customer-Specific Requirements For use with PPAP 4.0 oraz w odniesieni do wytycznych IATF: “Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers Sections of IATF 16949 selected for supplier QMS development”

2. Omówienie wymagań Ford Motor Company Customer-Specific Requirements For IATF-16949:2016 Effective 03-Jan-2022 w odniesieniu do IATF 16949:2016 – matryca specyficznych wymagań klienta.

3. Zasady eAPQP (Advanced Product Quality Planning):

 • raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu, przy użyciu aplikacji eAPQP
 • zasady raportowania przebiegu projektu poprzez „Schedule A”
 • GPDS Global Product Development System – kamienie milowe przy wdrażaniu projektu, system rozwoju produktu.
 • przegląd specyficznych wymagań klienta dla: FMEA, G8D, charakterystyk specjalnych, monitorowania statusu APQP/PPAP, planu kontroli oraz statystycznego zarządzania procesem

4. Customer Portal (Covisint) – omówienie aplikacji w zakresie scorecard klienta oraz przeglądu wymagań

5. Zasady Ford Motor Company Customer-Specific Requirements For use with PPAP 4.0: zatwierdzenie produktu i procesu z podziałem na fazy PPAP, dokumentacja PPAP:

 • Global Phased PPAP Requirements. PSW (Part Submission Warrant) – Gwarancja przedłożenia Jakości oraz omówienie dokumentacji i metodologii raportowania i przebiegu Run at Rate
 • VPP (Vehicle Part Progress) - przedstawienie metody raportowania statusu gotowości faz PPAP’u w oparciu o system nadzorujący postęp walidacji VPP
 • Capacity Analysis Report – zdolność oraz wydajności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem formularza CAR oraz system GCP (Global Capacity Planning)

6. Q1 Manufacturing Site Assessment – przygotowanie oraz raportowanie audytu oceny gotowości procesu produkcyjnego/systemu jakości, wymagania, metodologia ocen.

 

Ćwiczenia:

- Przejście przez wymagania Ford kontekście standardu APQP oraz wymagań IATF:

 • rozpisanie faz nowego uruchomienia, zatwierdzeń, rekwalifikacji, zarządzanie eAPQP wg FORD (GPDS Global Product Development System)
 • wypełnianie dokumentacji PPAP, omówienie statusów poszczególnych dokumentów PPAP , formularzy i dokumentacji, VPP (Vehicle Part Progress) - ćwiczenia
 • wymagania FMEA – ćwiczenia
 • interpretacja wymagań Ford Motor Company Customer-Specific Requirements For IATF-16949:2016 Effective 03-Jan-2022
 • self assesments Ford – ćwiczenia

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

 • poprawnie stosować zasady przygotowywania dokumentacji produktu i procesu
 • rozpisać fazy dla nowego uruchomienia oraz przygotować odpowiednią dokumentację do poszczególnych faz 
 • wykonywać analizę FMEA oraz klasyfikacji wad, ocena statusu ryzyka
 • poprawnie wypełniać dokumentację PPAP i nadawać statusy dokumentom
 • poprawnie przygotowywać dokumentacje rekwalifikacyjna procesu
 • wypełniać i interpretować standardy klienta
 • analizować wyniki z poszczególnych faz w celu oceny skuteczności projektu

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

 • jak skutecznie implementować wymagania klienta w systemach zarządzania swojej organizacji
 • jak przebiega proces uzgodnień projektowych z klientem
 • jakie są kluczowe punkty dokumentów i formularzy stosowanych w projekcie
 • czym jest proces rekwalifikacji i jakie są jego główne elementy

Adresaci

 • Inżynierowie
 • Inżynierowie pracujący  z wymaganiami klienta
 • Liderzy/koordynatorzy projektów APQP

Opinie użytkowników

Odpowiedzi udzielane na każde pytanie bez znaków zapytania.Szeroka wiedza potwierdzona doświadczeniem trenera.Szkolenie zdecydowanie powyżej moich oczekiwań.

Dodatkowe informacje

Szkolenie realizowane na najnowszej dostępnej wersji Specyficznych Wymagań Klienta opublikowanej na IATF Global.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych