Training objectives

​Założenia koncepcji Lean, 

Rodzaje strat w procesie wytwarzania, 
Narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego, 
Ćwiczenia praktyczne. 
Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników w oparciu o tablicę ANDON. 
organizacja stanowiska pracy.

Date and location

 • 4 - 6 December 2019  GUARANTEED
  To start left only 17 days
  The number of participants is limited and the order of entries is decisive Kraków, ul. Bociana 22a

Estimated share of practical part

70%

Training symbol

LM

Program and exercises

1. Wprowadzenie do metodologii Lean:

 • Historia Lean.
 • 5 podstawowych zasad Lean.
 • Lean a Six Sigma.
 • Implementacja Lean.
 • Kaizen i Kaikaku.
 • Cele wdrażania Lean w firmie.

2. Lean w zarządzaniu procesami produkcyjnymi:

 • Rodzaje marnotrawstwa.
 • Mapowanie strumienia wartości VSM.
 • TPM i jego narzędzia (OEE, SMED itp.).
 • JiT.
 • Kanban SYMULACJA ciągłego przepływu.

Gra symulacyjna z wykorzystaniem symulacji procesu montażu z wykorzystaniem systemu Andon i monitorowaniem wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają przypisane zadania i uczestniczą w procesie produkcyjnym obserwując jak organizacja produkcji pływa na przepływ. Obserwowane są przestoje i spowolnienia oraz wskaźnik OEE. Symulacja pobudza wyobraźnię i uwidacznia różnice pomiędzy poszczególnymi typami produkcji.

3. Organizacja stanowiska Pracy:

 • 5S.
 • Elementy standardu procesu.
 • Standard work content.
 • Cycle time - Czas cyklu procesu.
 • Takt time- Takt procesu.
 • Balansowanie linii produkcyjnej.
 • Visual Management.
 • Narzędzia stosowane w LM - Metoda 5"Why" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy, Burza mózgów.

Ćwiczenia
Omówienie, przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe:

 • Analiza muda na przykładzie filmu.
 • Rysowanie mapy strumienia wartości krok po kroku.
 • Obliczenie OEE Analiza filmu SMED (4 kroki).
 • Gra symulacyjna Kanban.
 • Gra 5S.
 • Analiza pracy linii/gniazda produkcyjnego.

Addressees

 • osoby, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu LM,
 • pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie,
 • osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
 • przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
 • osoby z działów jakości.

Benefits for the company

 • Nasilone działania w kierunku odchudzonego wytwarzania - Lean Maufacturing (LM), wpływają bezpośrednio na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.
 • Wprowadzenie metody LM pozwoli na: redukcję braków, wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, redukcję czasów przezbrojeń maszyn / linii, wzrost wydajności produkcji, redukcję zapasów i robót w toku.

Zastosowanie

Lean Manufacturing, jako strategia działań operacyjnych skupionych na doskonaleniu przepływów. Szkolenie przeznaczone dla firm, dla których kultura ciągłego doskonalenia oraz ciągłego uczenia się ma być wpisana w kod organizacji.

Opinie uczestników

01-02.08.2019 r. "Dwa dni bardzo ciekawie poprowadzonego szkolenia. Polecam!"
25-26.07.2019 r. "Ciekawe ćwiczenia praktyczne, jasno przekazana wiedza, bardzo dobra organizacja, miły i kompetentny trener."
25-26.07.2019 r. "Duże zaangażowanie trenera, ciekawe ćwiczenia. Szkolenie dopasowane do uczestników, zadawanych pytań i naszej produkcji."
05-07.06.2019 r. "Wysokie kwalifikacje i wiedza prowadzącego szkolenie."
14-15.03.2019 r. "Świetny prowadzący potrafiący w niezwykle ciekawy sposób przekazać wiedzę. Bardzo wartościowe szkolenie."
14-15.03.2019 r. "Bardzo wartościowe i treściwe szkolenie. Trener posiada bardzo dużą wiedzę teoretyczna i praktyczną, którą potrafi w prosty sposób przekazać."
06-08.03.2019 r. "Jasno wyjaśnione zasady Lean, poparte przykładami, które miały miejsce w rzeczywistości. Możliwość nabycia wiedzy praktycznej dzięki ćwiczeniom."
06-08.03.2019 r. "Umiejętność przekazania wiedzy przez prowadzącego."
24-25.10.2018 r. "Prowadzący zaskakuje zdecydowanie pozytywnie, ogromna wiedza oraz duże doświadczenie praktyczne. Dziękuję."
11-13.04.2018 r. "Najlepsze szkolenie na jakim byłem!"

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek