Training objectives

​Nauczenie stosowania mapy strumienia wartości - VSM we właściwy sposób w odpowiednich procesach i właściwym czasie jako strategicznego narzędzia doskonalenia organizacji.

 

Date and location

Duration

1 dzień - 7 godz.

Training symbol

VSM

Program and exercises

1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Wartości (VSM):

 • Istota i znaczenie mapowania strumienia wartości?
 • 7 strat Lean.
 • Przepływ materiału i informacji.
 • Wybór rodziny produktów.
 • Menedżer strumienia wartości.
 • Wykorzystanie metody mapowania.

2. Mapa stanu obecnego.
3. Tworzenie mapy stanu obecnego:

 • Krok 1 przedstawienie wymagań klienta.
 • Krok 2. Przedstawienie poszczególnych faz procesów.
 • Krok 3 Zebranie i obliczenia danych.
 • Krok 4 Przedstawianie przepływu materiałów.
 • Krok 5 Przedstawienie przepływu informacji.
 • Krok 6 Przedstawienie wymagańw stosunku do dostawcy.
 • Krok 7 Obliczania końcowe.

4. Wyszczuplanie strumienia wartości:

 • Charakterystyka szczupłego strumienia wartości.
 • Obliczenie i uwzględnianie w projektowaniu taktu klienta.
 • Wybór sposobu wytwarzania.
 • Wybór miejsc ciągłego przepływu produkcji.
 • Wprowadzanie ssących systemów np. typu supermarket.
 • Wybór miejsca harmonogramowania (proces stymulujący).
 • Produkcja w małych partiach i poziomowanie.

5. Mapa stanu przyszłego:

 • Tworzenie mapy stanu przyszłego – ćwiczenie.
 • Podział wdrożenia na etapy.
 • Plan zmian strumienia wartości.
 • Doskonalenie strumienia wartości.

Ćwiczenia:

 • Gra Muda Fabryka samochodów.
 • Stworzenie mapy stanu bieżącego.
 • Wykonanie obliczeń koniecznych do wykonania mapy strumienia przyszłego.
 • Stworzenie mapy stanu przyszłego.
 • Projekt mapy strumienia wartości dla wybranego wyrobu - ćwiczenie sprawdzające.

Addressees

 • wyższa kadra zarządzająca firmą – menedżerowie,
 • kierownictwo średniego szczebla zarządzania w działach produkcji, logistyki, jakości,
 • osoby mające na co dzień kontakt z usprawnianym procesem: inżynierowie,analitycy, technolodzy procesu, mistrzowie,
 • pracownicy działów jakości,
 • pracownicy działów logistyki.

Benefits for the participant

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Umiejętność identyfikacji potrzeb i możliwości wprowadzenia zmian w strukturze systemu produkcyjnego prowadzących do usprawnienia przepływu w całym strumieniu wartości.
 • Umiejętność zidentyfikowania czynności niedodających wartości produktowi w zakresie produkcji i logistyki wewnętrznej.
 • Umiejętność nakreślenia stanu przyszłego.

Benefits for the company

 • Zmniejszenie przepustowości "lead time" w organizacji.
 • Uwolnienie zamrożonej gotówki poprzez redukcję zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych.
 • Optymalizacja logistyki wewnętrznej.
 • Zobrazowanie przepływu materiałowo-informacyjnego dla poszczególnych rodzin produktów umożliwia analizę problemów produkcyjnych z perspektywy systemu wytwarzania jako całości, włączając w to procesy dostawcy i Klienta.
 • Redukcja kosztów (czasów) produkcji.

Zastosowanie

VSM jest głównym narzędziem „Lean Manufacturing” koncentrującym się na eliminacji strat i marnotrawstwa istniejącego w procesach. Narzędzie to służy do dogłębnej analizy przepływów materiałów i informacji w organizacji w celu minimalizacji czasów i kosztów procesu. Metoda jest stosowana z powodzeniem zarówno w odniesieniu do procesów produkcyjnych (dyskretnych i ciągłych) jak i procesów pozaprodukcyjnych (np. logistycznych, obsługi klienta, sprzedaży i innych).

Opinie uczestników

15-16.11.2018 r. "Dokładnie wyczerpane informacje na zadane pytania."
26.10.2018 r. "Praktyczna wiedza do wykorzystania w pracy we własnym zakładzie."
26.10.2018 r. "Dobre szkolenie - trener bardzo komunikatywnie przedstawił metodę i sprawnie moderował dyskusję."
19-20.10.2017 r. "Otwartość, entuzjazm prowadzącego."
19-20.10.2017 r. "Trafne przykłady z życia wzięte."
20-21.04.2017 r. "Bardzo pozytywny prowadzący."
09-10.02.2017 r. "Zaangażowanie i dynamika szkolenie trenera."
09-10.02.2017 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera w zakresie tematu szkolenia."
09-10.02.2017 r. "Szkolenie przeprowadzone szybko i sprawnie."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek