Ilustracja szkolenia: Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

Training objectives

• Rozpoznanie przez pracowników potencjału redukcji kosztów tkwiącego w obszarach związanych z montażem.
• Zbudowanie podejścia zorientowanego na myślenie o procesie montażu, jako całości, ale skupienie się na doskonaleniu detali.
• Wprowadzenie zasad związanych ze strategicznym, elastycznym planowaniem procesów montażowych pod kątem doboru urządzeń, narzędzi i sterowania przepływem produkcji.
• Poznanie systemów ostrzegania, reagowania na problemy podczas montażu oraz ich analizowanie w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością.
• Pozyskanie umiejętności prowadzenia pełnej analizy projektów wyrobów.

Date and location

 • 28 - 29 November 2019  GUARANTEED
  To start left only 11 days
  The number of participants is limited and the order of entries is decisive Kraków, ul. Bociana 22a

Estimated share of practical part

60%

Training symbol

DFM_A

Program and exercises

1. Wymagania wobec montowanych wyrobów – odniesione do specyfiki różnych wyrobów.
2. Przepływ i sekwencje montażowe.
3. Zasady projektowania dla montażu w rozwiązaniach konstrukcyjnych.
4. Potencjał tkwiący w projektowaniu procesów montażowych.
5. Kalkulacja czasu, kosztów montażu.
6. Zagadnienia związane z automatyzacją, elastycznością i przezbrajaniem.
7. Zasady optymalizacji przemieszczania, zakładania i łączenia oraz wpływ doboru materiałów.
8. Weryfikacja poprawności montażu.
9. Stabilność, niezawodność procesów montażowych i pomocniczych – produkcyjnych.
10. Zapobieganie błędom, ze szczególnym podkreśleniem roli Poka-Yoke.
11. Ergonomia stanowisk pracy dla montażu i jej znaczenie.
12. Dostępność maszyn OEE.
13. Elementy zapobiegawczego utrzymanie ruchu dla stanowisk, gniazd i linii montażowych.
14.Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Ćwiczenia:

 • Projekt „Wieża”.
 • Ćwiczenie „Projektowanie a wytwarzanie”.
 • Analiza „Redukcja ilości komponentów”.
 • Ćwiczenie: „Przegląd możliwości i sposobów wytwarzania”.
 • Analiza efektywności montażu.
 • Ćwiczenie: Kalkulacja kosztów produkcji.
 • „Wąskie gardła” – ile kosztują, jak je likwidować i czy zawsze stanowią problem.
 • Przepływ i proces technologiczny.
 • Ćwiczenie: ergonomia na stanowiskach pracy.
 • „Error-proofing” – opracowywanie możliwych rozwiązań dla procesów, w których generowane są błędy, w oparciu o problemy zgłaszane przez uczestników.
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych pod autonomiczne utrzymanie.

Ćwiczenia podczas szkolenia wykonywane są indywidualnie oraz zespołowo.

Addressees

 • kierownicy i specjaliści z działów projektowych,
 • specjaliści działów wdrożeniowych,
 • inżynierowie procesu, utrzymania ruchu, jakości,
 • osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych,
 • soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania,soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

Benefits for the participant

Uczestnik nauczy się:

 • według jakich zasad kształtowane są wymagania wobec wyrobu,
 • kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych,
 • określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów,
 • analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości,
 • zdawać sobie sprawę jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i niezawodności.

Methodology

 • Teoria oparta na przykładach ilustrowanych materiałem filmowym.
 • Warsztaty zespołowe.
 • Ćwiczenia.
 • Dyskusje nt. sposobów rozwiązywania praktycznych problemów.
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Opinie uczestników

05-06.09.2019 r. "Merytoryczne podejście prowadzącego. Duże doświadczenie i wiedza z zakresu produkcji."
20-21.05.2019 r. "Doświadczenie i wiedza trenera na bardzo wysokim poziomie."
08-09.11.2018 r. "Duże doświadczenie i wiedza trenera odczuwalna w trakcie szkolenia."
20-21.09.2018 r. "Duża wiedza praktyczna trenera z bieżących problemów występujących w przemyśle."
20-21.09.2018 r. "Bardzo wysoka wiedza trenera."
10-11.05.2018 r. "Duże doświadczenie prowadzącego. Komunikatywność. Atmosfera sprzyjająca bezstresowemu przyjmowaniu wiedzy."
10-11.05.2018 r. "Świetna możliwość wymiany własnych doświadczeń."
26-27.10.2017 r. "Duża praktyczna wiedza prowadzącego szkolenie, ciekawe przykłady, sporo dyskusji wśród uczestników."
19-20.06.2017 r. "Wysoka komunikatywność i doświadczenie zawodowe prowadzącego szkolenie umożliwiały analizę rzeczywistych zdarzeń."
19-20.06.2017 r. "Dużo zagadnień i ćwiczeń praktycznych. Świetna komunikacja."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek