Training objectives

Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na ocenę i poprawę ergonomii stanowiska pracy.
Uczestnicy w trakcie szkolenia nabywają wiedzę, dzięki której nie tylko są w stanie ocenić zagrożenia dla człowieka na stanowisku, ale także zaprojektować je w sposób ograniczający zmęczenie pracownika i możliwość popełnienia błędów jakościowych. Podczas szkolenia omawiana jest także rola standaryzacji ergonomicznych metod pracy, które stanowią podstawę do oszacowania czasochłonności i wydatku energetycznego podczas pracy. Dzięki temu uczestnicy umieją  także odnajdywać i eliminować czynności, które nie tworzą wartości dodanej. W konsekwencji nakłady na poprawę ergonomii pracy przynoszą szybki zwrot kosztów i przyczyniają się do poprawy zadowolenia pracowników.

Date and location

Estimated share of practical part

60%

Duration

1 dzień - 8 godz.

Training symbol

ERG

Program and exercises

1.Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
2.Podstawy prawne dotyczące obowiązku ergonomicznego projektowania stanowisk i procesów pracy przez pracodawcę.
3.Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania.
4.Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje.
5.Ergo-lean management – optymalizacja stanowisk pracy z zachowaniem ergonomii.
6.Eliminacja marnotrawstwa z perspektyw ergonomii.
7.Ekonomika ruchów elementarnych.
8.Monotypowość ruchów roboczych jej wpływ na zdrowie i stan psychofizyczny pracownika oraz ocena monotypowości.
9.Monotonia pracy i minimalizacja jej negatywnych skutków.
10.Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy.
11.Podstawowe zasady projektowania stanowisk pracy.
12.Metoda REBA do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach pracy.
13.Ergonomia podczas prac transportowych - metody KIM do oceny obciążenia podczas prac transportowych i przemieszczania materiałów.
14.Wydatek energetyczny.
15.Optymalizacja pracy i opłacalność poprawy ergonomii – kalkulacja wskaźnika zwrotu ROI dla projektów poprawy ergonomii.
16.Połączenie poprawy ergonomii z ciągłym procesem doskonalenia .
17.Podsumowanie.

Ćwiczenia:

1.„Narzekania pracowników – okazją do doskonalenia”.

 • Forma: Dyskusja panelowa – zebranie przypadków, które wymagają opracowania podczas szkolenia rozwiązań z zakresu ergonomii.

2.Wymuszona postawa – czyli co nas najbardziej boli.

 • Forma: Ćwiczenia praktyczne z wykonywania prac w określonej, wymuszonej postawie i ocena, co najbardziej wpływa na powstawanie zmęczenia oraz jak reagujemy na takie sytuacje jako ludzie.

3.Odnajdywanie strat w nieergonomicznej pracy.

 • Forma: Na podstawie materiałów wizualnych uczestnicy pracują indywidualnie a wyniki omawiane są wspólnie.

4.Projektowanie ergonomicznego stanowiska dla wybranych przykładów z ćwiczenia 1.

 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.

5.Ocena przykładowych stanowisk pracy metodą REBA i KIM.

 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.

6.Korzystanie z arkusza do obliczania wydatku energetycznego.

 • Forma: Praca zespołowa na arkuszu komputerowym.

Addressees

 • kierownicy i specjaliści z działów inżynieri, wdrożeń i produkcji,
 • inżynierowie procesu, jakości,logistyki wewnętrznej,
 • osoby odpowiedzalne za ocenę zagrożeń za stanowiskach pracy,
 • inspektorzy BHP,
 • inne osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Benefits for the participant

Uczestnik dowie się:

 • według jakich zasad należy kształtować ergonomicznie stanowiska pracy, aby pozwalały efektywnie tę pracę realizować i ograniczać znużenie oraz popełnianie błędów,
 • co przeszkadza w pracy, jakich postaw unikać i jak to robić w sposób praktyczny,
 • jakich narzędzi używać, aby ograniczać ryzyko przeciążenia,
 • jak obiektywnie wykonać ocenę ergonomii stanowisk,
 • jak planować i wdrażać działania korygujące dotyczące ergonomii,
 • jak ocenić skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy ergonomii.

Benefits for the company

Methodology

 • Teoria omawiana na przykładach, ilustrowana materiałem filmowym.
 • Dyskusje panelowe.
 • Ćwiczenia zespołowe.
 • Ćwiczenia indywidualne.

Opinie uczestników

18.04.2018 r. "Bardzo miła atmosfera szkolenia."
27.10.2016 r. "Szkolenie bardzo mi pomoże w przerobieniu stanowiska pracy."
27.10.2016 r. "Konkretne przekazanie informacji."
21.10.2016 r. "Bardzo dobre szkolenie."
14.12.2015 r. "Komunikatywny trener."
26-27.10.2015 r. "Wyrozumiały prowadzący."
02.09.2015 r. "Praktyczne przykłady i ćwiczenia. Dobre przygotowanie trenera."
02.09.2015 r. "Dobre materiały i praktyczne przykłady."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek