Training objectives

​Metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) jako zbiór technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Głównym celem metody, opracowanej przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi.

Date and location

Estimated share of practical part

0%

Training symbol

SMED-K

Addressees

• Pracownicy produkcyjni
• Operatorzy maszyn i urządzeń
• Koordynatorzy obszarów produkcyjnych

Benefits for the participant

Uczestnik nauczy się:
• Skrócić czas przezbrojenia
• Za pomocą wizualizacji pokazywać wpływ propozycji zmian na proces produkcyjny
Uczestnik dowie się:
• Jaki ma wpływ działanie pracownika w środowisku pracy bez standardów na wyniki produkcji
• Jak zmieniać organizacje miejsca pracy

Benefits for the company

?Korzyści dla przedsiębiorstwa:• wzrost wydajności o maksymalnie 66%,• wzrost wykorzystania maszyn mierzony wskaźnikiem OEE, o maksymalnie 59%,• redukcja zapasów w toku produkcji o maksymalnie 80%,• uwolnienie powierzchni pod produkcję o maksymalnie 61%,• skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób gotowy nawet o maksymalnie 70%,• zredukowanie czasu przezbrojeń o maksymalnie 96%.

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek