Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR-FCA (FIAT)

Specyficzne wymagania klientów - CSR-FCA (FIAT)

Training objectives

 • Zaprezentowanie procedury wdrożenia nowego produktu w oparciu o normę 07740.
 • Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej.
 • Poznanie narzędzi jakości używanych przy kwalifikacji wyrobów w uruchomieniu oraz bieżącej produkcji.

Date and location

Estimated share of practical part

25%

Duration

2 dni po 8 godz.

Training symbol

CSR-FCA

Program and exercises

1. Specyficzne Wymagania Klienta (CSR).

 • Powiązanie zasad dla IATF z wymaganiami klientów.
 • Specyficzne Wymagania Klienta FIAT w powiązaniu z IATF 16949.
 • Dlaczego wymagania na stronie IATF’u nie są aktualne.

2. 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji.

 • Przedstawienie procesu zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta z wytłumaczeniem w jakich sytuacjach negatywne Benestare nie skutkuje wystawieniem reklamacji.
 • Na co zwrócić uwagę podczas tworzenia planu badań autokwalifikacji (AQF), żeby od razu były zdefiniowane i zatwierdzone badania rekwalifikacyjne.
 • Z kim się kontaktować odnośnie wyników testów prób integratywnych (PI) oraz gdzie sprawdzić wyniki badań.

3. 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka.
4. FGP13 - PPR – Process Planning Review.
5. FGP14 - Audyt Procesu i SEA (ex-PSA).
6. FGP15 - PDR – Product Demonstration Run.
7. 9.01107 – IMDS.
8. 9.0102 – Jakość Dostaw.
9. 9.01103 – CQC.
10. 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli.
11. FGP 16 – CSL NBH.
12. 9.01120-Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli.
13. 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:

 • Wprowadzanie certyfikatów oraz osób kontaktowych.
 • Tworzenie raportów oraz Bid List.
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów.
 • Omówienie wskaźników oraz wskaźników wstępnych pre-bolli.

14. Uwagi praktyczne:

 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em.
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi.
 • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.
 • Omówienie portalu dot. norm – norme.orange.fiat.it

Ćwiczenia:

Prawidłowe przeprowadzanie audytu PA, omówienie przykładów dla różnych punktów otwartych w przypadku przeprowadzania PPR oraz PA.
Celem szkolenia jest przekazanie jak najwięcej informacji praktycznych dla kursantów (np. w jaki sposób pisać cross-outy, jak przypisać daną punktację w dokumentacji PPR, PA, którą finalnie ocenia SQE).

Addressees

 • technolodzy,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści ds. logistyki, obsługi klienta,
 • właściciele procesów,
 • kierownicy projektów,
 • kierownictwo.

Benefits for the participant

Uczestnik nauczy się :

 • Obsługiwać potral APQP klienta MaPS łącznie z weryfikacją planów badań AQF, statusem prób integratywnych, statusu Benestare, statusu Odstępstwa, PA, PPR, PDR, IMDS.
 • Prawidłowego przeprowadzania audytu PA z przykładami dla różnych punktów otwartych w przypadku przeprowadzania PPR oraz PA.

Uczestnik dowie się:

 • W jaki sposób powiązane są zasady dla IATF z wymaganiami klientów oraz dlaczego wymagania na stronie IATF’u nie są aktualne.
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą.
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie - Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.
 • Jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa.
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em.
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach.

Benefits for the company

Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta.Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemu jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działem jakości klienta.?

Methodology

Praktyczna wiedza poparta licznymi przykładam i ćwiczeniami prowadzonymi na portalach informatycznych.

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek