Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - zjazd I

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - zjazd I

Training objectives

·         Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, potrzebnych
na stanowisku specjalisty ds. Jakości ·         Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania
w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów. ·         Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN 6SIGMA, SPC, kontroli odbiorczej..

Date and location

Estimated share of practical part

60%

Duration

3 dni po 7 godz.

Training symbol

CSJ-FMCG-I

Program and exercises

SESJA I – 3 dni

Moduł 1 - SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1. Zrozumienie jakości.

 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości.

2. Systemy kontroli jakości.

 • Ćwiczenie indywidualne 1: Jakim kontrolerem jestem?
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.

3. Istota podejścia procesowego.

 • Nurty i cechy podejścia procesowego/doskonalenia procesów; klasyfikacja procesów; metody analizy i doskonalenia procesów (Flow Chart, Work Flow, Value Stream Map).
 • Ćwiczenie zespołowe 2: Case Study procesu – jak poprawić ten proces?

4. Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i chemicznym.

 • Podejście procesowe.
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); Geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.
 • GMP.
 • HACCP.
 • ISO 15385.
 • ISO 22000.

5. System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).

 • Istota i zasady systemów TQM.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2010.
 • Ćwiczenie zespołowe 3: Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM?

Moduł 2 – NARZĘDZIA JAKOŚCI

1.Flowchart.

 • Schemat blokowy – Norma ISO 5807:1985.
 • SIPOC.
 • Ćwiczenie indywidualne 4: Przygotowanie schematu wybranego w czasie szkolenia procesu.

2.Lista Kontrola – Data Collection Sheet.

 • Istota Listy Kontrolnej – kiedy stosować, jak konstruować.
 • Przykłady DCS.
 • Ćwiczenie indywidualne 5: Przygotowanie DCS dla wybranego przypadku.

3. Histogram.

 • Istota Histogramu – jak konstruować, kiedy stosować.
 • Przykład konstrukcji wykresu realizowany wspólnie.
 • Interpretacja histogramów – przykłady.
 • Ćwiczenie indywidualne 6: Przygotowanie histogramu dla zestawu danych.

4.Diagram Przyczynowo - skutkowy.

 • Diagram Ishikawa’y – jak konstruować, kiedy stosować.
 • Przykład realizowany wspólnie.
 • Ćwiczenie indywidualne 7: Przygotowanie diagramu dla wybranego przypadku.

5.Analiza Pareto.

 • Analiza Pareto – jak konstruować, kiedy stosować.
 • Przykład konstrukcji wykresu realizowany wspólnie.
 • Ćwiczenie indywidualne 8: Przeprowadzenie analizy Pareto dla wybranego przypadku.

6.Diagramy korelacji.

 • Diagram korelacji – jak konstruować, kiedy stosować.
 • Przykład konstrukcji wykresu realizowany wspólnie.
 • Ćwiczenie indywidualne 9: Przygotowanie diagramów korelacji dla wybranego przypadku.

Szkolenie zawiera jeszcze dwie kolejne sesje po 2 dni.

Addressees

 • pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Benefits for the participant

 • poznanie metod i narzędzi zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów,
 • weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego,
 • uzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft,
 • uzyskanie certyfikatów specjalisty Six Sigma White Belt firmowanego przez TQMsoft.

Methodology

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek