.

Jak identyfikować straty podczas rozruchu produkcji?

Jak identyfikować straty podczas rozruchu produkcji?

Eliminacja przestojów oraz spowolnień linii i maszyn produkcyjnych

System Andon XL800 firmy Vorne służy do eliminacji przestojów oraz spowolnień linii i maszyn produkcyjnych. Obecnie są coraz chętniej implementowanymi narzędziami do pomiarów parametrów linii produkcyjnych w trybie on-line. Tablice Andon w szybki i prosty sposób dostarczają kompleksowy zakres danych dotyczący: bieżącego stanu produkcji, sumarycznych przestojów, spowolnień itp. tak dla zmiany jak i dla serii produktu.  

Andon Vorne XL

Rys. Wykres dla wskaźnika OEE dla wszystkich zmian w zadanym okresie czasu.

Duża  liczba wdrożeń i instalacji testowych wykonanych w ostatnich latach przez TQMsoft wskazała że na pewnym etapie „efektywności” warto przyjrzeć się stanom dynamicznym, bo tam jeszcze jest potencjał do wzrostu efektywności: rozruch,  regulacje itp.  Także wskazówki Klientów dotyczących monitorowanych parametrów systemu zaowocowały wprowadzeniem do systemu Andon  XL800 nowych wskaźników produkcji.

Andon Vorne XLRys. Wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności.

Oprócz pomiaru takich parametrów jak:

  • MTBF (ang. Mean Time Between Failures – średni czas pomiędzy awariami)
  • MTTR (ang. Mean Time To Repair - średni czas naprawy),

ważnych dla pracowników Utrzymania Ruchu, mamy możliwość wskazania momentu „przejścia” linii produkcyjnej ze stanu „rozruchu” linii do produkcji z pełną prędkością.
Dzięki określeniu wartości progowych dla każdego wyrobu przy, których następuje praca linii przy optymalnej prędkości mamy możliwość wskazaniu miejsca na linii czasu, kiedy przejście nastąpiło. Parametry progowe nie są ustawione na „sztywno” i jest możliwość ich korygowania aby dla każdego produktu w przypadku skracania czasu od momentu uruchomienia produkcji do osiągnięcia zakładanej prędkości linii.

Tablica XL800 w przejrzysty sposób w czasie rzeczywistym wskazuje nam powody zaburzenia pracy, ilość wystąpień nieplanowanych przestojów (downtime’ów) oraz czas ich trwania.

Pozwala nam to określić jakie czynności, które były wykonywane od momentu startu linii (regulacje, nastawy, itd.) mają wpływ na brak płynności  pracy, a także z czym mamy największe problemy podczas uruchomienia produkcji.

Andon Vorne XL

Rys. Linia czasu TPT ukazująca stany produkcji oraz tabela z opisami tych stanów, powodów, ilości i czasu ich trwania.

Jednoznacznie wskazane problemy w tym obszarze to pierwszy krok do  wzrostu efektywności w wyniku redukcji czasów dynamicznych.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą TQMsoft dotyczącą SYSTEMU VORNE XL

https://tqmsoft.com/pl/rozwiazania/system-vorne-xl

lub skontaktuj się z nami:

E-mail: wdrozenia@tqmsoft.eu
tel.: 12 397 18 80, 12 397 18 79
tel. kom.: 695 844 804
fax: 12 397 18 94