.

Jak w planowaniu operacyjnym wykorzystać grę symulacyjną?

Planowanie operacyjne – Gra symulacyjna

Zarządzanie produkcją w praktyce to bardzo proste zadanie, o ile wizja i misja przedsiębiorstwa wyrażona jest w celach strategicznych, przełożonych na cele taktyczne i operacyjne oparte o potrzeby klienta. Każdy pracownik zna i realizuje z satysfakcją swoje zadania gdyż są współbieżne z ich celami.

Ale czy takie przedsiębiorstwa istnieją?

Oczywiście że nie. Ale to nie jest powód do zaprzestania działań doskonalących?

Od czego zacząć?

Od marzeń!

Od rozbudzenia w sobie pasji!

Od zapoznania się z możliwościami!

Od odpowiedzi na pytanie: jak określony plan działania wpływa na efektywność jego realizacji?

Oraz: co w produkcji jest najważniejsze?

W odpowiedzi na te pytania pomoże nam gra symulacyjna. W mikro skali będziemy obserwować wpływ naszych decyzji na realizacje postawionych celów. Będziemy mogli przetestować dużą ilość scenariuszy planowania dla różnych rodzajów produkcji. Dokładnie określając podstawowe cechy każdej z nich tj.:

 • Produkcja seryjna
 • Produkcja jednostkowa i jednostkowa powtarzalna
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • Maksymalne skrócenie czasów dostawy do klienta
 • Systemy ssące
 • Przepływ jednej sztuki.

Z wykorzystaniem wykresu Gantta i tablicy magnetycznej zaplanujemy swoje działania by podczas symulacji sprawdzić ich skuteczność.

Tablica magnetyczna do planowania produkcji

Rys. 1. Tablica magnetyczna do planowania produkcji.

Do porównania miedzy scenariuszami posłużą nam podstawowe dane:

 • Takt klienta
 • Czas cyklu
 • Czas przejścia
 • Ilość błędów
 • Wartość surowców, półproduktów i produktów w toku
 • Wartość dodana w produkcie gotowym
 • Ilość marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Wykorzystując gotowe plansze będziemy mogli w prosty sposób przeprowadzić symulacje już przygotowanych scenariuszy i tworzyć nowe dla dowolnych.

Plansza produkcyjna dla procesu 1

Rys. 2. Plansza produkcyjna dla procesu 1

Dzięki symulacji będziemy w stanie zauważyć całość procesu produkcyjnego i role działów pośrednich, planowania, jakości, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. W prostych krokach odbędziemy podróż w świecie tworzenia planów i ich realizacji na drodze do doskonałości procesu produkcyjnego.

Jeśli jesteście zainteresowani symulacją zapraszam na szkolenie Planowanie operacyjne produkcji