.

Kompetencje miękkie pracownika czy są ważne?

Kompetencje miękkie pracownika czy są ważne?
Z jednej strony można zaobserwować tysiące ofert na rynku pracy, z drugiej strony firmy szukają pracowników spełniających wymagania pracodawcy. Rynek menadżerów wyższego stopnia jest nadal bardzo konkurencyjny. Na co zatem pracodawcy zwracają największą uwagę w procesach rekrutacyjnych, a co ma znaczenie dla potencjalnego pracownika?

Pracodawcy na stanowiska menadżerskie i kierownicze, w większości przypadków poszukują ludzi wykształconych, doświadczonych, zdecydowanych i posiadających jasną wizję swojej przyszłości, takich którzy w jasny sposób potrafią określić swoją wizję i oczekiwania, ludzi doświadczonych pod względem kompetencji branżowych. Potencjalni pracownicy decydując się na ofertę wybranego pracodawcy biorą pod uwagę różne aspekty. Starsze pokolenie szuka możliwości raczej długotrwałej współpracy i wynagrodzenia, podczas gdy dla młodego pokolenia znaczenie przy wyborze pracodawcy mają możliwości stałego podnoszenia swoich kompetencji i różnorodność zadań.

Wciąż rosnące wymagania kandydatów, aktualny rynek pracy i chęć posiadania doświadczonych ludzi stawia przed rekruterami wyzwanie, aby w krótkim czasie zainteresować swoją ofertą odpowiednich kandydatów. Zmusza to pracodawców do podejmowania szybkich i odważnych decyzji. Zrekrutowanie odpowiednich pracowników to dopiero połowa sukcesu, drugą jest zaoferowanie na tyle konkurencyjnych warunków zatrudnienia, aby zrekrutowany pracownik na dłużej pozostał w firmie. Dlatego też pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do budowania strategii wizerunku swojej organizacji na rynku pracy, tworzą niebanalne ogłoszenia o istniejących wakatach, komunikują wartości firmy, tworzą „onboardingi” i celowane pokoleniowo ścieżki kariery dla nowych pracowników, a także w ciekawy sposób starają się przedstawić kulturę organizacji i benefity, które są przyznawane zatrudnionym pracownikom.

Pracodawcy i działy HR głowią się, jak zatrudnić najlepszych, najbardziej dopasowanych, wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem. Skupiając się na rekrutacji pracowników, nie wszystkie firmy monitorują, co dzieje się później w kwestii zaangażowania pracownika w kulturę organizacji i jego przywiązania do pracodawcy. Ponadto wydłużające się procesy rekrutacyjne powodują zastoje w pracy i generują wysokie koszty. Nie zawsze wybrany kandydat okazuje się odpowiedni i nie zdaje egzaminu podczas okresu próbnego. To powoduje, że proces rekrutacji i selekcji pracowników znów się uruchamia, a na ogół nigdy się nie zatrzymuje. Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest krótkowzroczność i skupianie się na celach krótkoterminowych w procesie rekrutacji.

Jak wynika z ankiety BPSC przeprowadzonej wśród małych i średnich firm, blisko 38% firm nie sprawdza wskaźnika przedłużeń umów po okresie próbnym. W ten sposób pracodawcy nie są w stanie monitorować, czy proces rekrutacji i selekcji był skuteczny. Nierzadko z trudem wyszukani specjaliści odchodzą po okresie próbnym z powodu braku jasno i przejrzyście określonej ścieżki kariery oraz braku inwestycji w rozwój ich kompetencji. Wielu pracodawcom wydaje się, że kompetencje branżowe pracowników wystarczą do efektywnego wykonywania obowiązków i jedynie ich rozwój będzie wystarczającym motywatorem do związania się z firmą na dłużej. Co więcej w tworzonej strategii szkoleń często brakuje miejsca na kształtowanie kompetencji miękkich. Odgrywają one bowiem drugoplanową rolę. Tymczasem okazuje się, że pracownicy często właśnie takiego rozwoju oczekują od swojego pracodawcy.

Kompetencje te mają też ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie organizacji. Wyobraźmy sobie firmę, która posiada świetne techniczne wyposażenie oraz wspaniałą, wykwalifikowaną specjalistyczną kadrę. Następnie zwizualizujmy sobie sprawne działanie tej firmy, w której nikt nie potrafi się ze sobą komunikować, pracownicy nie słuchają siebie nawzajem, nie są otwarci na potrzeby drugiego człowieka i mają problemy z organizacją czasu. Taki eksperyment nie może się udać. Dlatego kompetencje miękkie są tak ważne i nie da się ich zastąpić niczym innym.

Mając na uwadze rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania potencjalnych pracowników, dynamicznie zmieniające się otoczenie i wysoką konkurencyjność, nie należy zapominać o kształtowaniu kompetencji miękkich – do których zaliczamy: umiejętność samomotywacji i samoorganizacji, sprawne funkcjonowanie w grupie, efektywne przywództwo, rozwinięte zdolności komunikacyjne, odnajdywanie się w nowych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, nastawienie na potrzeby klienta i empatia, a także wiele innych.

Należy planować rozwój pracowników we wszystkich tych obszarach, co pozwoli na efektywne realizowanie celów strategicznych organizacji. TQMsoft daje swoim Klientom możliwość budowania wszechstronnych programów rozwojowych dzięki połączeniu kształtowania kompetencji branżowych i społecznych poprzez program PersonAll®. Warto podkreślić, że innowacyjność szkoleń wchodzących w skład PersonAll® polega na dostosowaniu programów do konkretnych stanowisk. Dzięki temu pracownicy zajmujący te same stanowiska, nawet w różnych firmach mają pewność, że szkolenie jest ściśle dopasowane do ich potrzeb. Należy pamiętać, że skupiające się na kompetencjach miękkich kursy i szkolenia nie zawsze dają od razu wymierne korzyści. Jednak pozytywne zmiany większość zaangażowanych (zarówno uczestnicy szkoleń jak i ich przełożeni) dostrzega natychmiast. Warto przyjrzeć się swoim kluczowym problemom w organizacji i zastanowić się, które kompetencje miękkie pozwoliłyby je rozwiązać, a następnie bardzo celowo kształtować te kompetencje.

Podsumowując, należy podkreślić znaczenie obu rodzajów kompetencji w kształtowaniu sukcesu zawodowego. I choć te twarde bywają uznawane za podstawowe, a przez to i ważniejsze, to jednak w praktyce bez uzupełnienia ich kompetencjami miękkimi na ogół trudno realizować zadania na każdym stanowisku. Współczesny pracownik musi być bowiem wszechstronny.

 

Szkolenia powiązane: