Ilustracja szkolenia: Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME - szkolenie online

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME - szkolenie online

Training objectives

• Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
• Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
• Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Dostępna wersja stacjonarna - GDT-ASME

Date and location

Duration

2 dni po 8 godz.

Training symbol

GDT-ASME-ONL

Program and exercises

1.  GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
2.  Struktura norm GPS.
3.  Klasyfikacja wymiarów.
4.  GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
5.  Klasyfikacja tolerancji geometrycznych.
6.  Symbolika tolerancji geometrycznych.
7.  Tolerowanie ogólne GDT:

 • dla wymiarów liniowych, 
 • dla wymiarów kątowych, 
 • oznaczanie tolerancji ogólnych.

8.  Tolerowanie stanu swobodnego.
9.  Tolerancje kształtu:

 • prostoliniowości, 
 • płaskości, 
 • okrągłości, 
 • walcowości,
 • kształtu wyznaczonego zarysu (bez baz), 
 • kształtu wyznaczonej powierzchni (bez baz).

10.  Identyfikowalność metrologiczna odchyłek kształtu.
11.  Bazy: ich rodzaje i układy baz.
12.  Tolerancje kierunku:

 • równoległości, 
 • prostopadłości, 
 • nachylenia.

13.  Tolerancje położenia:

 • pozycji, 
 • współśrodkowości/współosiowości, 
 • symetrii.

14.  Tolerancje kształtu wyznaczoneg-zarysu i kształtu wyznaczonej powierzchni (z bazami).
15.  Tolerancje bicia.
16.  Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).   Ćwiczenia:

 • Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach. 
 • Interpretacja zapisów wymagań GDT. 
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja. 
 • Czytanie zapisów specyfikacyjnych na rysunkach technicznych. 
 • Interpretacja wymagań z warunkiem max materiału. 
 • Pomiary wybranych tolerancji geometrycznych (równoległość, bicie itp.).
 • Obliczanie dopuszczalnych tolerancji geometrycznych.

Zalecenia dla Uczestników:
Posiadanie podstawowych wiadomości z rysunku technicznego maszynowego.

Addressees

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • konstruktorzy, specjaliści ds. pomiarów, 
 • kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Benefits for the participant

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwego oznaczania rodzajów wymiarów i tolerancji GD&T.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimu materiału).
 • Obliczania dopuswzczalnych tolerancji GD&T.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO oraz ASME.
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego. Czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Poprawne rozumienie zapisów rysunkowych pozwala na utworzenie dokumentacji wytwarzania i pomiarów.
 • Pozwalają na stwierdzenie czy możliwe jest połączenie ze sobą wyrobów na etapie montażu.
 • Umożliwiają ocenić zgodność wyrobów z dokumentacją techniczną.
 • Ułatwiają porozumienie w ramach prac zespołu lub między producentem a odbiorcą.
 • Są niezbędne do pracy na niektórych stanowiskach (konstruktora, inżyniera produkcji, metrologa, eksperta).

Additional information

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.