food : szkolenia z branży

Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki. Polscy producenci charakteryzują się wysoką konkurencyjnością zarówno w UE, jak i na świecie. Utrzymanie tego poziomu wymaga ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, jakościowych oraz dbania o wysoki poziom kompetencji pracowników. Poprawa przepływu i procesów logistycznych w branży spożywczej jest kluczowa ale coraz częściej prowadzona jest redukcja zmienności parametrów jakościowych produktów.