pharmaceutical and cosmetic : szkolenia z branży

Producenci farmaceutyków i kosmetyków wytwarzają produkty najwyższej jakości. Zobowiązani są działać zgodnie z procesami produkcji skrupulatnie kontrolowanymi, a wytwarzane produkty muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy jakości. Wymusza to konieczność każdorazowej rejestracji wersji i zmian w recepturach produkcyjnych, co stanowi zaostrzone wymagania co do kontroli poprawności przebiegu procesu. Wymaga to utrzymania najwyższego poziomu technologicznego i stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Dlatego zapraszamy na szkolenia z zakresu systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 17025.

Ilustracja szkolenia: Minitab dla zaawansowanych

Minitab dla zaawansowanych

Training symbol: MTB-Z

1 850,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metoda global 8 D

Metoda global 8 D

Training symbol: G8D

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

Training symbol: TPM

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: TRIZ - podstawy metody

TRIZ - podstawy metody

Training symbol: TRIZ

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Analiza błędu ludzkiego

Analiza błędu ludzkiego

Training symbol: ABL

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Training symbol: UO-TWP

1 290,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Training symbol: NWP-P

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Excel dla inżynierów

Excel dla inżynierów

Training symbol: EXL-I

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami

Training symbol: ZR

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Training symbol: CSJ II

1 850,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Training symbol: PFMEA-P

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących

Minitab dla początkujących

Training symbol: MTB-P

1 690,00 zł

More