pharmaceutical and cosmetic : szkolenia z branży

Producenci farmaceutyków i kosmetyków wytwarzają produkty najwyższej jakości. Zobowiązani są działać zgodnie z procesami produkcji skrupulatnie kontrolowanymi, a wytwarzane produkty muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy jakości. Wymusza to konieczność każdorazowej rejestracji wersji i zmian w recepturach produkcyjnych, co stanowi zaostrzone wymagania co do kontroli poprawności przebiegu procesu. Wymaga to utrzymania najwyższego poziomu technologicznego i stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Dlatego zapraszamy na szkolenia z zakresu systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 17025.

Ilustracja szkolenia: Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Training symbol: UO-NM

1 550,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Podstawy zarządzania dla liderów produkcji

Podstawy zarządzania dla liderów produkcji

Training symbol: UO-PZZL

1 290,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny jakości

Auditor wewnętrzny jakości

Training symbol: AW-P

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metoda global 8 D

Metoda global 8 D

Training symbol: G8D

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Koordynator KAIZEN

Koordynator KAIZEN

Training symbol: KAIZ-K

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Projektowanie layoutów

Projektowanie layoutów

Training symbol: LYT-P

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Pomiary 3D

Pomiary 3D

Training symbol: POM-3D

1 550,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, NIOSH

Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, NIOSH

Training symbol: ERG-W

1 950,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Menadżer jakości

Menadżer jakości

Training symbol: MJ

2 150,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Normowanie czasu pracy

Normowanie czasu pracy

Training symbol: NCP

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Training symbol: APS-P

1 450,00 zł

More