building materials : szkolenia z branży

Obecnie na rynku budowlanym liczy się stosowanie nowych technologii, które mają wysoką jakość i wydajność oraz dzięki czemu spełniają coraz większe potrzeby klientów. Klienci są coraz bardziej świadomi i zaczynają doceniać cechy jak np. energooszczędność produktów oraz ich wpływ na ekologię. Wiąże się to z inwestycjami w zapewnienie jakości oraz badania i rozwój. Metody ilościowe coraz częściej stosowane są w branży materiałów budowlanych.

Ilustracja szkolenia: Minitab dla zaawansowanych

Minitab dla zaawansowanych

Training symbol: MTB-Z

1 850,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metoda global 8 D

Metoda global 8 D

Training symbol: G8D

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

Training symbol: TPM

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kierownik Kontroli Jakości

Kierownik Kontroli Jakości

Training symbol: KKJ

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Menadżer jakości

Menadżer jakości

Training symbol: MJ

2 150,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Audit jakości u dostawcy

Audit jakości u dostawcy

Training symbol: AD-P

1 290,00 zł

More