automotive : szkolenia z branży

Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenia z wielu obszarów obejmujących standardy i wymagania jakościowe w automotive jak VDA, IATF 16949, ISO, AIAG, CQI, CSR. Uczestnicy korzystają z pomocy merytorycznej w ramach prowadzenia nowych uruchomień wg APQP z wykorzystaniem tzw. narzędzi Core Tools, metod i technik Problem Solving  oraz  prowadzenia projektów doskonalących w oparciu o podejście Lean Manufacturing, Six Sigma czy TQM. Wpieramy firmy automotive w rozwoju jakościowym dostawców – SQA oraz nieustannym statystycznym sterowaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, monitorowaniu stanu jakości i produkcji i szybkim i właściwym wnioskowaniu na podstawie wielu, właściwie zebranych danych pomiarowych. Zapraszamy.

Ilustracja szkolenia: Obsługa bazy IMDS

Obsługa bazy IMDS

Training symbol: IMDS

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kierownik Kontroli Jakości

Kierownik Kontroli Jakości

Training symbol: KKJ

1 450,00 zł

More

Training symbol:

0,00 zł

Training symbol:

0,00 zł

Training symbol:

990,00 zł

Ilustracja szkolenia: Kaizen - ciągłe doskonalenie

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Training symbol: KAIZ-P

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Training symbol: ZP

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: CAQ - Organizacja elektronicznego zbierania danych

CAQ - Organizacja elektronicznego zbierania danych

Training symbol: CAQ-P

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Menadżer jakości

Menadżer jakości

Training symbol: MJ

2 150,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów- CSR Daimler- szkolenie online

Specyficzne wymagania klientów- CSR Daimler- szkolenie online

Training symbol: CSR-DAIM-ONL

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Training symbol: CSJ II

1 850,00 zł

More