automotive : szkolenia z branży

Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenia z wielu obszarów obejmujących standardy i wymagania jakościowe w automotive jak VDA, IATF 16949, ISO, AIAG, CQI, CSR. Uczestnicy korzystają z pomocy merytorycznej w ramach prowadzenia nowych uruchomień wg APQP z wykorzystaniem tzw. narzędzi Core Tools, metod i technik Problem Solving  oraz  prowadzenia projektów doskonalących w oparciu o podejście Lean Manufacturing, Six Sigma czy TQM. Wpieramy firmy automotive w rozwoju jakościowym dostawców – SQA oraz nieustannym statystycznym sterowaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, monitorowaniu stanu jakości i produkcji i szybkim i właściwym wnioskowaniu na podstawie wielu, właściwie zebranych danych pomiarowych. Zapraszamy.

Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Training symbol: CSR-DAIM

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących

Minitab dla początkujących

Training symbol: MTB-P

1 690,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: RCM - Utrzymanie ruchu zorientowanego na niezawodność

RCM - Utrzymanie ruchu zorientowanego na niezawodność

Training symbol: TPM-RCM

1 550,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Training symbol: IATF-P

1 290,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Wymagania BHP wg ISO 45001

Wymagania BHP wg ISO 45001

Training symbol: ISO 45001

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Normowanie czasu pracy - warsztaty dla praktyków

Normowanie czasu pracy - warsztaty dla praktyków

Training symbol: NCP-W

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Training symbol: PFMEA-P

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Zapewnienie jakości dostaw - SQA

Zapewnienie jakości dostaw - SQA

Training symbol: SQA-D

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Quality Tools - narzędzia jakości

Quality Tools - narzędzia jakości

Training symbol: CNQT

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Training symbol: L6S-BB IV

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Big Data - wprowadzenie

Big Data - wprowadzenie

Training symbol: BDA-P

1 590,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Ergonomia i organizacja stanowisk pracy

Ergonomia i organizacja stanowisk pracy

Training symbol: ERG-P

1 450,00 zł

More