automotive : szkolenia z branży

Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenia z wielu obszarów obejmujących standardy i wymagania jakościowe w automotive jak VDA, IATF 16949, ISO, AIAG, CQI, CSR. Uczestnicy korzystają z pomocy merytorycznej w ramach prowadzenia nowych uruchomień wg APQP z wykorzystaniem tzw. narzędzi Core Tools, metod i technik Problem Solving  oraz  prowadzenia projektów doskonalących w oparciu o podejście Lean Manufacturing, Six Sigma czy TQM. Wpieramy firmy automotive w rozwoju jakościowym dostawców – SQA oraz nieustannym statystycznym sterowaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, monitorowaniu stanu jakości i produkcji i szybkim i właściwym wnioskowaniu na podstawie wielu, właściwie zebranych danych pomiarowych. Zapraszamy.

Ilustracja szkolenia: Analiza błędu ludzkiego

Analiza błędu ludzkiego

Training symbol: ABL

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Quality Tools - narzędzia jakości

Quality Tools - narzędzia jakości

Training symbol: CNQT

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Training symbol: UO-TWP

1 290,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Training symbol: CSR-DAIM

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Training symbol: IATF-P

1 290,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metrologia długości i kąta

Metrologia długości i kąta

Training symbol: MDK

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Training symbol: NWP-P

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji

APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji

Training symbol: APQP

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

Training symbol: TPO

1 250,00 zł

More