Szkolenia Standards, requirements, audits

Tematyka szkoleń tej kategorii obejmuje zakres określany w języku angielskim jako „conformity management”, czyli zarządzanie zgodnością. Znaleźć tutaj można szkolenia dotyczące norm definiujących wymagania dla systemów zarządzania - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, branży motoryzacyjnej – IATF 16949, branży lotniczej – AS 9100, branży medycznej – ISO 13485. Najobszerniejszą grupę stanowią szkolenia dla auditorów realizujących audity systemów zarządzania wg ISO 19011 - audit systemu zarządzania jakością ISO 9001, IATF 16949, zarządzania środowiskowego ISO 14001, zarządzania BHP ISO 45001, zintegrowanego systemu zarządzania, audit wewnętrzny laboratorium akredytowanego wg ISO 17025, audit wewnętrzny GMP, a także audity dostawców. W obszarze tym są także – audity wyrobu wg VDA 6.5, audity procesu wg VDA 6.3, a także audity bardzo specjalistyczne - procesu formowania wg CQI-23 czy, w ramach CSR - audit PPA wg FCA. Dla auditorów wewnętrznych branży motoryzacyjnej przewidziano specjalistyczne szkolenie dotyczące tzw. core tools (metod i narzędzi jakości), ponieważ wiedza z ich zakresu jest wymaganiem wobec auditorów w standardzie IATF 16949.
Szkolenia przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, rozwoju i auditowania systemów zarządzania to przede wszystkim szkolenia dla auditorów (I i II strony) oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania (SZJ wg ISO 9001, ZSZ wg ISO 9001, 14001, 45001).

Innym, istotnym obszarem związanym z zarządzaniem zgodnością są tzw. specyficzne wymagania klientów (CSR – Customer Specific Requirements), silnie obecne w wielu branżach, np. motoryzacyjnej, lotniczej, budowy maszyn, AGD, meblowej, itd. Związane z nimi szkolenia dla branży motoryzacyjnej dotyczą wymagań (CSR) producentów takich jak Jaguar i Land Rover, Toyota, BMW, VW (Formel Q-Konkret), Daimler, Nissan i Renault, Fiat (FCA), Audi. W zakresie tym mieści się także wymóg korzystania z zatwierdzonych materiałów, objętych bazą IMDS, czego dotyczy osobne, specjalistyczne szkolenie.

Wszystkie branże objęte są wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, w szczególności bezpieczeństwa produktu (w UE i poza UE). Ważnym zagadnieniem dla producentów maszyn są wymagania UE dotyczące tej właśnie branży Tej tematyce dedykowanych jest kilka tematów szkoleniowych.

W kategorii obejmującej zarządzanie zgodnością znajdują się także wymagania specyficzne dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej – GMP (Good Manufacturing Practice), dotyczące wymagań ustawowych (np. o produktach kosmetycznych), wymagań w zakresie organizacji procesu produkcji, kontroli, analizy ryzyka, itp. Wiele branż (np. spożywcza, FMCG) objętych jest wymaganiami prawnymi dotyczącymi kontroli statystycznej zgodności towarów paczkowanych czy wymaganiami prawnymi dla materiałów do kontaktu z żywnością. Zagadnienia te objęte są szkoleniami dla kontrolerów materiałów opakowaniowych dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Training symbol:

1 150,00 zł

Training symbol:

0,00 zł

Training symbol:

990,00 zł

Training symbol:

0,00 zł

Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online

Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online

Training symbol: CSR-BMW-ONL

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Interpretacja IATF 16949:2016-szkolenie online

Interpretacja IATF 16949:2016-szkolenie online

Training symbol: IATF-I-ONL

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Audyt wewnętrzny według ISO 13485

Audyt wewnętrzny według ISO 13485

Training symbol: ISO13485-A

1 650,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Norma laboratoryjna 17025-szkolenie online

Norma laboratoryjna 17025-szkolenie online

Training symbol: NL-ONL

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

Training symbol: AW-IATF

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016

Training symbol: AUD-IATF

1 850,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online

Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online

Training symbol: ISO 45001-ONL

1 150,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: CSR-GM_Specyficzne wymagania klienta General Motors

CSR-GM_Specyficzne wymagania klienta General Motors

Training symbol: CSR-GM

1 590,00 zł

More