Szkolenia Statistical quality tools

Skuteczne sterowanie jakością wymaga stosowania metod statystycznych, zarówno dla potrzeb kontroli jakości – dostaw, wejściowej, końcowej (AQL, LQ, towarów paczkowanych) jak i sterowania procesem (SPC, zdolność maszyny, zdolność procesu – wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk). Dla potrzeb projektowania i optymalizacji wyrobów i procesów opracowano liczne metody badania niezawodności, testowania hipotez oraz planowania eksperymentów (DOE), np. w oparciu o metodę ANOVA. Obecnie, w dobie elektronicznej rejestracji wyników pomiarów, dużą popularność zdobywają metody ich analizy, przywoływane jako narzędzia analizy „Big Data”.
Wszystkie wymienione metody wymagają wiarygodnych wyników pomiarów – stąd popularność metod analizy systemów pomiarowych MSA (np. Cg, Cgk, R&R, Kappa).
Standardowym oprogramowaniem wspierającym obliczenia statystyczne z użyciem w/w narzędzi jest Minitab.

Training symbol:

0,00 zł

Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących- szkolenie online

Minitab dla początkujących- szkolenie online

Training symbol: MTB-P-ONL

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących

Minitab dla początkujących

Training symbol: MTB-P

1 850,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Planowanie eksperymentu - DOE -  zakres podstawowy

Planowanie eksperymentu - DOE - zakres podstawowy

Training symbol: DOE-P

1 650,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metody statystyczne w analizie sensorycznej

Metody statystyczne w analizie sensorycznej

Training symbol: STAT-SNS

1 550,00 zł

More