medical equipment : szkolenia z branży

Producenci urządzeń medycznych muszą wytwarzać produkty najwyższej jakości. Zobowiązani są działać zgodnie z procesami produkcji skrupulatnie kontrolowanymi, a wytwarzane produkty muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy jakości. Wymaga to utrzymania najwyższego poziomu technologicznego i stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Dlatego zapraszamy na szkolenia z zakresu systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, QRQC.

Ciągły rozwój wymaga zaawansowanych narzędzi jak planowanie eksperymentu wg DOE, badań niezawodności produktu, stabilności i redukcji zmienności.

Training symbol:

1 490,00 zł

Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA konstrukcji według metodyki klasycznej

Analiza FMEA konstrukcji według metodyki klasycznej

Training symbol: DFMEA-P

1 950,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Training symbol: ZP

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Manufacturing w praktyce

Lean Manufacturing w praktyce

Training symbol: LM

1 750,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kaizen - ciągłe doskonalenie

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Training symbol: KAIZ-P

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Training symbol: PFMEA-P

1 650,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Wymagania BHP wg ISO 45001

Wymagania BHP wg ISO 45001

Training symbol: ISO 45001

1 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Metoda global 8 D

Metoda global 8 D

Training symbol: G8D

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Rysunek techniczny - poziom średniozaawansowany

Rysunek techniczny - poziom średniozaawansowany

Training symbol: RT-ZW

1 450,00 zł

More