services : szkolenia z branży

Branża usługowa w ostatnich latach rozwinęła się w sposób szczególny a rynek nadal wydaje się być jeszcze nie nasycony. Wiąże się to ze szczególnymi potrzebami takich organizacji jak centra usług wspólnych (shared center services) głównie związanymi z fazą rozruchu i stabilizacji działalności nowej organizacji, migrującej procesy z innych lokalizacji. Często nowo zatrudnione osoby biorą na barki definiowanie i ustawianie procesów biznesowych, a z czasem ich doskonalenia aby doprowadzić do optymalnej formy. W sposób szczególny wykorzystywane są wszelkiego rodzaju narzędzia wykorzystywane w fazie początkowej i ustalaniu strategii i wskaźników jak Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, QFD oraz kolejnych dot. optymalizacji jak mapowanie procesów, szczupłe zarządzanie - Lean Six Sigma, Kaizen. Nieodzownym działaniem we wszystkich firmach usługowych jest skracanie czasu realizacji zleceń o zamówienia to wystawienia FV, co z kolei jest związane ze poszukiwaniem marnotrawstwa i czynności które nie dają wartości dodanej dla klienta oraz ich eliminacją. We wszystkich tych technikach i narzędziach służymy pomocą w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji.

Ilustracja szkolenia: Lean Office - symulacja

Lean Office - symulacja

Training symbol: LOF

1 450,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Training symbol: L6S-BB I

2 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: HR Business Partner - przygotowanie do zawodu

HR Business Partner - przygotowanie do zawodu

Training symbol: UO-HRPZ

1 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Kaizen - ciągłe doskonalenie

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Training symbol: KAIZ-P

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Training symbol: ERP-P

1 750,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Analiza i raportowanie w MS Excel

Analiza i raportowanie w MS Excel

Training symbol: EXL-A

1 250,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Audytor procesu wg VDA 6.3

Audytor procesu wg VDA 6.3

Training symbol: A-VDA 6.3

2 225,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Podstawy zarządzania dla liderów produkcji

Podstawy zarządzania dla liderów produkcji

Training symbol: UO-PZZL

1 290,00 zł

More