Szkolenia Six Sigma

Projekty Six Sigma (Lean Six Sigma) prowadzone najczęściej wg metodyki DMAIC. Ponieważ są one silnie „onarzędziowane” statystycznie, osoby nimi zarządzające lub w nich uczestniczące muszą posiadać odpowiedni poziom kompetencji, tzw. Yellow Belt, Green Belt, Black Belt czy Master Black Belt. Łączą one umiejętności związane z zarządzaniem projektem, zbieraniem i analizą statystyczną danych (np. projektowanie eksperymentów DOE, analiza ANOVA, regresji, korelacji, testy statystyczne) oraz projektowaniem (np. DFSS), wdrażaniem, walidacją i standaryzacją nowych rozwiązań.
Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Training symbol: L6S-BB IV

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Training symbol: 6S-GB I

2 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Training symbol: L6S-BB I

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Training symbol: L6S-BB I

2 200,00 zł

More

2 200,00 zł
Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd II

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd II

Training symbol: L6S-BB II

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Training symbol: 6S-GB II

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Training symbol: 6S-GB I

2 350,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Training symbol: L6S-BB III

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Training symbol: L6S-BB IV

2 200,00 zł

More

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Training symbol: 6S-GB II

2 200,00 zł

More