Upcoming guaranteed training

We invite you for the upcoming guaranteed training.
By attending the training below you are sure the training will be within the specified time frame.
If you have not found the training you are interested in, please contact us.

Symbol Name of the training Net price Start date Training time Guaranteed date Apply for training
UO-DMP-ONL Menadżer produkcji - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online 1 450,00 zł 10-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
CQI-20-ONL Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online 1 250,00 zł 11-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
INP-P-ONL Inżynier procesu - cz I - projektowanie i zarządzanie procesem- szkolenie online 1 450,00 zł 11-05-2021 3 dni po 4 godz. TAK Application form
IMDS-ONL Obsługa bazy IMDS - szkolenie online 1 650,00 zł 11-05-2021 8 TAK Application form
SPC-P-ONL Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe - szkolenie online 1 350,00 zł 11-05-2021 2 dni po 6 godz. TAK Application form
APQP-ONL APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji - szkolenie online 1 250,00 zł 13-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
APQP APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji 1 350,00 zł 13-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
MTB-P-ONL Minitab dla początkujących - szkolenie online 1 450,00 zł 13-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
TRIZ-ONL TRIZ - podstawy metody- szkolenie online 1 450,00 zł 17-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
MSARR-ONL Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online 1 450,00 zł 17-05-2021 2 dni po 8 godz. TAK Application form
NWP-FCH-ONL Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym- szkolenie online 1 250,00 zł 17-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form
AW-CT-P Core tools – interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych 1 550,00 zł 19-05-2021 2 dni po 7 godz. TAK Application form