Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KMK-ONL

Kompetencje międzykulturowe kadry kierowniczej w zarządzaniu pracownikami zza wschodniej granicy- szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·         Uwrażliwienie międzykulturowe

·         Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów

·         Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo

·         Czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę

·         Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole

·         Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski

·         Skuteczne komunikowanie się i zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

 

Celem szkolenia jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Symbol szkolenia

UO-KMK-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem

· Kultura – pojęcie, elementy, różnice kulturowe

o Kultura – ukryte schematy

o Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się

o Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

· Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

o Fazy szoku kulturowego – charakterystyka

o Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu

o Strategie akulturacji

· Komunikacja międzykulturowa

o Co utrudnia, a co wspiera komunikację?

o Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych

o Stereotypy – źródła i funkcje

o Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice

· Problematyka, dobre praktyki i wypracowanie rozwiązań

· Podsumowanie i praca na przykładach uczestników

o Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe

o Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo – praca w grupach

· Konflikty

o Konflikty w wielokulturowych zespołach – rodzaje i poziomy konfliktów

o Style reakcji na konflikt – autodiagnoza – model stylów reagowania na konflikt

o Koło konfliktów Moore’a

o Zastosowanie metodologii „Dialogu norweskiego” w pracy nad sytuacją konfliktową

o Inne techniki wspomagające skuteczne rozwiązywanie konfliktów (np. negocjacje oparte na zasadach, Święty MIkołaj, oczami niezależnego fachowca)

o Praca na case’ach

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po warsztacie:

·         poddaje refleksji własną kompetencję międzykulturową i wzajemną komunikację oraz sposób kierowania różnorodnym zespołem

·         zdobył nowe umiejętności komunikacyjne

·         poznał metody analizy istoty konfliktu oraz możliwe rozwiązania

·         wziął udział w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych

·         posiada pakiet wiedzy o mechanizmach adaptacyjnych oraz potrafi korzystać z niej w codziennej pracy

·         dysponuje informacjami o wpływie różnic kulturowych na współpracę w zespole i efektywność w pracy

·         efektywniej komunikuje się z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych

·         potrafi dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego

·         ma wypracowane własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności.

Adresaci

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·         Dla kadry zarządzającej, HR

Zalecenia dla Uczestników:

·         Zastanowić się nad sytuacjami (jeżeli takie występują), z jakimi stykają się w pracy z osobami z innej kultury (pozytywnymi, negatywnymi i problematycznymi).

·         Przypomnieć sobie sytuacje kontaktów międzykulturowych ze swojego życia (zawodowo i prywatnie).

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania