Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-MOB

Mobbing – praktyczne aspekty psychologiczne, organizacyjne i prawne

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·         Celem szkolenia jest zrozumienie zjawiska mobbingu, jego wpływu na pracowników i skutków dla organizacji oraz omówienie metod jego diagnozowania i zapobiegania.

·         Przedstawienie Uczestnikom zagadnienia mobbingu w wymiarach:

- psychologicznym z uwzględnieniem  obszaru ryzyka dla przedsiębiorstwa i osób kierujących ludźmi, w wymiarze wizerunkowym, zawodowym (częściowo prywatnym) i kosztowym.

- praktycznym: dot. środowiska pracy, sposobu powstawania i rozprzestrzeniania się mobbingu w organizacji, charakterystyki postaw i zachowań mobberów
i metod przeciwdziałaniu mobbingowi.

- prawnym - zapoznanie się z aspektami prawnymi i orzecznictwem polskich sądów w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i Kodeks Karny.

 

Symbol szkolenia

UO-MOB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1. Mobbing – skąd się wziął; na czym polega przemoc w pracy?

- bezpieczeństwo prawne organizacji i współodpowiedzialność osób zarządzających

- pochodzenie mobbingu

- wprowadzenie mobbingu do środowiska pracy i przepisów

- trzy podstawowe czynniki definiujące mobbing

- kryteria zjawisk mobbingowych (5 sposób nękania pracowników)

 

2. Mobbing zagadnienia praktyczne (pracownik / organizacja).

- kto najczęściej zostaje mobberem (typologia sprawcy)

- sposoby wywierania presji na pracownika (techniki mobberów)

- zachowanie się pracownika w trakcie mobbingowania (reakcje społeczne, jakość świadczonej pracy, absencje)

- skutki psychologiczne i zdrowotne dla pracownika

- kreowanie się pracownika na ofiarę mobbingu (analogia do zjawiska „białego rasizmu”)

- rejestrowanie rozmów i spotkań z przełożonymi przez pracowników

- proceduralne postępowanie antymobbingowego w firmie

 

3. Mobbing – umocowanie prawne i orzecznictwo polskich sądów.

- zbieg roszczeń pracowniczych z tytułu KP, KC i KK

- okresy przedawnienia roszczeń i wyznaczanie terminu ich powstawania

- definiowanie krzywdy niemajątkowej

- praktyczne znaczenie „luzu ocennego” przez sąd orzekający

- konsekwencje prawne dla osób stosujących mobbing w przedsiębiorstwie

- ciężar dowodu w sprawach o mobbing

- organizacje antymobbingowe w Polsce i zasady ich funkcjonowania

Ćwiczenia:

Opracowanie ścieżki procesu antymobbingowego.

Przygotowanie procedury antymobbingowej.

Zasady powoływania i funkcjonowania Zakładowej Komisji Antymobbingowej.

Diagnoza „potencjału” mobbingowego w firmie – badanie środowiskowe (metoda, częstotliwość).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

Diagnozować zjawiska mobbingowe w miejscu pracy.

Opracowywać, wdrażać i doskonalić procedury antymobbingowe.

Tworzyć środowisko, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu jest systemowo ograniczane.

Gdzie szukać informacji na temat aktualizacji obowiązujących aktów prawnych.

W jaki sposób eliminować nadużycia ze strony pracowników w oparciu o orzecznictwo sądów polskich.

Adresaci

Dyrektor, Kierownik, Mistrz, Brygadzista, formalny Lider zespołu.
Szkolenie powinno być podzielone ze względu na odbiorców: kadra kierownicza wyższego szczebla i kadra kierownicza niższego szczebla.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania