Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-MOB

Mobbing – praktyczne aspekty psychologiczne, organizacyjne i prawne

HR

Cele szkolenia

·         Celem szkolenia jest zrozumienie zjawiska mobbingu, jego wpływu na pracowników i skutków dla organizacji oraz omówienie metod jego diagnozowania i zapobiegania.

·         Przedstawienie Uczestnikom zagadnienia mobbingu w wymiarach:

- psychologicznym z uwzględnieniem  obszaru ryzyka dla przedsiębiorstwa i osób kierujących ludźmi, w wymiarze wizerunkowym, zawodowym (częściowo prywatnym) i kosztowym.

- praktycznym: dot. środowiska pracy, sposobu powstawania i rozprzestrzeniania się mobbingu w organizacji, charakterystyki postaw i zachowań mobberów
i metod przeciwdziałaniu mobbingowi.

- prawnym - zapoznanie się z aspektami prawnymi i orzecznictwem polskich sądów w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i Kodeks Karny.

 

Symbol szkolenia

UO-MOB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1. Mobbing – skąd się wziął; na czym polega przemoc w pracy?

- bezpieczeństwo prawne organizacji i współodpowiedzialność osób zarządzających

- pochodzenie mobbingu

- wprowadzenie mobbingu do środowiska pracy i przepisów

- trzy podstawowe czynniki definiujące mobbing

- kryteria zjawisk mobbingowych (5 sposób nękania pracowników)

 

2. Mobbing zagadnienia praktyczne (pracownik / organizacja).

- kto najczęściej zostaje mobberem (typologia sprawcy)

- sposoby wywierania presji na pracownika (techniki mobberów)

- zachowanie się pracownika w trakcie mobbingowania (reakcje społeczne, jakość świadczonej pracy, absencje)

- skutki psychologiczne i zdrowotne dla pracownika

- kreowanie się pracownika na ofiarę mobbingu (analogia do zjawiska „białego rasizmu”)

- rejestrowanie rozmów i spotkań z przełożonymi przez pracowników

- proceduralne postępowanie antymobbingowego w firmie

 

3. Mobbing – umocowanie prawne i orzecznictwo polskich sądów.

- zbieg roszczeń pracowniczych z tytułu KP, KC i KK

- okresy przedawnienia roszczeń i wyznaczanie terminu ich powstawania

- definiowanie krzywdy niemajątkowej

- praktyczne znaczenie „luzu ocennego” przez sąd orzekający

- konsekwencje prawne dla osób stosujących mobbing w przedsiębiorstwie

- ciężar dowodu w sprawach o mobbing

- organizacje antymobbingowe w Polsce i zasady ich funkcjonowania

Ćwiczenia:

Opracowanie ścieżki procesu antymobbingowego.

Przygotowanie procedury antymobbingowej.

Zasady powoływania i funkcjonowania Zakładowej Komisji Antymobbingowej.

Diagnoza „potencjału” mobbingowego w firmie – badanie środowiskowe (metoda, częstotliwość).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

Diagnozować zjawiska mobbingowe w miejscu pracy.

Opracowywać, wdrażać i doskonalić procedury antymobbingowe.

Tworzyć środowisko, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu jest systemowo ograniczane.

Gdzie szukać informacji na temat aktualizacji obowiązujących aktów prawnych.

W jaki sposób eliminować nadużycia ze strony pracowników w oparciu o orzecznictwo sądów polskich.

Adresaci

Dyrektor, Kierownik, Mistrz, Brygadzista, formalny Lider zespołu.
Szkolenie powinno być podzielone ze względu na odbiorców: kadra kierownicza wyższego szczebla i kadra kierownicza niższego szczebla.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania