Akademia TQMsoft

CZYM JEST AKADEMIA TQMSOFT?

To skonfigurowane przez naszych ekspertów Certyfikowane Programy  Szkoleniowe realizowane na 3 poziomach zaawansowania: eksperckim, specjalistycznym i podstawowym. W skład każdego z Programów wchodzi od 2 do 37 szkoleń, część z nich jest obowiązkowa, pozostałe dany uczestnik wybiera wg własnych potrzeb.  

Za każde szkolenie przydzielane są punkty, a po osiągnieciu wymaganego w ramach danego Programu minimum Uczestnik otrzymuje: Certyfikat Specjalisty lub po przystąpieniu i zdaniu egzaminu Certyfikat Eksperta TQMsoft. Egzaminy dla Uczestników Akademii uwzględniają zagadnienia poruszane podczas ukończonych kursów. Testy egzaminacyjne odbywają się drogą korespondencyjną.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII

Zapoznaj się z proponowanymi przez nas Certyfikowanymi Programami Szkoleniowymi i wybierz odpowiadający Twojemu profilowi zawodowemu. Na kolejnych podstronach zobacz wykaz szkoleń, które rekomendujemy. Każdy z Programów przewiduje udział w wybranych kursach, które składają się na tematyczną całość.

Każda Osoba, która już brała udział w szkoleniach TQMsoft może sprawdzić ilość zdobytych punktów w ramach poszczególnych Programów na naszej stronie internetowej w Panelu Klienta (zakładka Akademia TQMsoft)

DLA KOGO?

Każdy Program dedykowany jest dla:

 • Osób pracujących w branży produkcyjnej, na stanowiskach związanych z obszarem jakości i produktywności, którzy pragną w profesjonalny sposób usystematyzować i rozwijać zdobytą wiedzę, oraz doskonalić umiejętności niezbędne w środowisku zawodowym, zarówno twarde, specjalistyczne, jak i miękkie, związane z doskonaleniem kompetencji społecznych czy menedżerskich
 • Osób ubiegających się o pracę lub np. planowanych do awansu na stanowiska związane z certyfikowanymi obszarami
 • Dla Działów HR w firmach produkcyjnych, odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityki szkoleniowej i ścieżek awansów dla pracowników.

CERTYFIKATY AKADEMII TQMSOFT

Każdy Uczestnik odbywając szkolenia w ramach wybranego Programu, może:

 • uzyskując wymaganą ilość punktów uzyskać dodatkowy Certyfikat Specjalisty Akademii TQMsoft lub Kwalifikowanego Kontrolera Jakości.
 • uzyskując wymaganą ilość punktów i zdając egzamin ubiegać się o Certyfikat Eksperta TQMsoft.

UWAGA:
Każdy z Programów po dopasowaniu go do realiów danej Firmy i profilu typowych dla niej stanowisk i obszaru działania z powodzeniem może zostać skonfigurowany jako wewnętrzny program szkoleniowy, wspierający realizowaną w Firmie politykę rozwoju pracowników.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Szkolenia realizowane w ramach programów Akademii prowadzone są przez trenerów – praktyków z branży produkcyjnej, ekspertów w swoich specjalnościach.
 • Szkolenia pomagają w praktyczny sposób usystematyzować zdobytą wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności niezbędne w środowisku zawodowym.
 • System punktowy w łatwy i szybki sposób pozwala monitorować postęp realizacji założeń programu. Każdy Uczestnik uzyskując po szkoleniu dostęp do Panelu Klienta ma bieżący wgląd w stan punktacji i wygodny dostęp do informacji o terminach szkoleń przybliżających go do zdobycia certyfikatu.
 • Certyfikat Eksperta/Specjalisty Akademii TQMsoft jest ceniony wśród pracodawców. Może być dodatkowym atutem przy zmianie pracy lub stanowiska.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Akademia TQMsoft jest dla naszych klientów skutecznym narzędziem wykorzystywanym przez nich do planowania, budowania i doskonalenia kompetencji w organizacjach.
 • Udział Pracowników w szkoleniach certyfikowanych daje Pracodawcom gwarancje, że pracują oni z uwzględnieniem obowiązujących norm i najnowszych trendów branżowych,  skutecznie łącząc twardą wiedzę specjalistyczną z kompetencjami społecznymi.
 • Program ekspercki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące planowania ścieżek kariery pracowników i budowania wiedzy w organizacji. Przygotowywanie ekspertów i często trenerów wewnętrznych po prostu się opłaca.  Jak pokazuje przykład jednego z klientów organizujących swój wewnętrzny program ekspercki wg Akademii TQMsoft, doskonale sprawdziło się to przy budowaniu ścieżek kompetencyjnych dla pracowników działających w obszarach takich jak:
  • Laboratorium metrologiczne (Certyfikowany Ekspert ds. Metrologii i Specjalista ds. Kalibracji)
  • Zapewnienie jakości – (Certyfikowany Ekspert ds. Zarzadzania jakością)
  • Produkcja i doskonalenie procesów – (Certyfikowany Ekspert ds. Doskonalenia procesów produkcyjnych oraz Certyfikowany Ekspert ds. Metod Statystycznych).

PROGRAMY AKADEMII 

Poziom Ekspercki:

 • Certyfikowany Ekspert ds. Metrologii
 • Certyfikowany Ekspert ds. Metod statystycznych
 • Certyfikowany Ekspert ds. Zarządzania jakością
 • Certyfikowany Ekspert ds. Zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej
 • Certyfikowany Ekspert ds. Doskonelania procesów produkcyjnych
 • Certyfikowany Ekspert ds. Lean Six Sigma
 • Certyfikowany Ekspert ds. Logistyki
 • Certyfikowany Ekspert ds. HR Bussines Partner

Poziom Specjalistyczny:

 • Certyfikowany Specjalista ds. Kalibracji
 • Certyfikowany Specjalista ds. Systemów pomiarowych
 • Certyfikowany Specjalista ds. Optymalizacji procesu

Poziom Podstawowy:

 • Kwalifikowany Kontroler Jakości

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz odzyskać swój Login i Hasło do konta, to skontaktuj się z nami.