Akademia TQMsoft

Czym jest Akademia TQMsoft?

Akademia TQMsoft to program szkoleniowy przygotowany specjalnie dla osób rozwijających swoje kompetencje zawodowe. Jego celem jest ułatwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej i eksperckiej z zakresu jakości i produktywności.

Dołącz do najlepszych

Program szkoleń przewiduje udział w wybranych kursach, które składają się na tematyczną całość. Biorąc udział w kolejnych szkoleniach uczestnik gromadzi punkty, których odpowiednia ilość uprawnia go do przystąpienia do egzaminu weryfikującego zdobyte umiejętności.

Cel Programu

  • Budowanie świadomości projakościowej i produktywnościowej, opartej o światowe standardy.
  • Udział w kreowaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej, której wiedza ekspercka oparta jest o najnowsze trendy i wymagania rynku.
  • Dokumentowanie zdobywanych kompetencji za pomocą potwierdzających je certyfikatów.                     

Dla kogo?

Program dedykowany jest dla wszystkich, którzy pragną w profesjonalny sposób podnosić umiejętności zawodowe oraz doskonalić i udokumentować zdobytą wiedzę. Program przeznaczony jest zarówno dla specjalistów w dziedzinie jakości oraz produktywności, jak również dla osób ubiegających się o te stanowiska.          

Certyfikaty Akademii TQMsoft

Tytuł Eksperta TQMsoft mogą uzyskać osoby, które wezmą udział w szkoleniach opisanych w Wymaganiach Kwalifikacyjnych Certyfikowanego Specjalisty i Eksperta TQMsoft, gromadząc wymaganą liczbę punktów, a następnie zaliczą z wynikiem pozytywnym egzamin. Certyfikat przyznawany jest bezterminowo.

Egzaminy dla Uczestników Akademii uwzględniają zagadnienia poruszane podczas ukończonych kursów. Testy egzaminacyjne odbywają się drogą korespondencyjną. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego Uczestnik otrzymuje certyfikat ekspercki.

Programy Akademii

  1. Certyfikowany Ekspert ds. metod statystycznych 
  2. Certyfikowany Ekspert ds. metrologii 
  3. Certyfikowany Ekspert Lean Six Sigma 
  4. Certyfikowany Ekspert ds. doskonalenia procesów produkcyjnych
  5. Certyfikowany Ekspert ds. logistyki
  6. Certyfikowany Ekspert ds. zarządzania jakością   lub 
  7. Certyfikowany Ekspert ds. zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (zamiennie dla osób działających w branży motoryzacyjnej).