USŁUGI I ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNO - KOSMETYCZNEJ I WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYMAGANIA BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Produkcja farmaceutyczna i kosmetyczna wiąże się z licznymi wymaganiami branżowymi. Jesteśmy przygotowani, aby służyć naszym klientom w spełnieniu tych wymogów prawnych oraz doskonaleniu systemów zapewnienia jakości tak, aby zawsze być gotowym do audytów jak również zapewnić tymczasowe wsparcie konsultacyjno-doradcze dla zespołów wdrożeniowych.
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE KLIENTÓW
Jakość i bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i medycznych są podstawowe. Nie ma miejsca na błędy, a system zapewnienia jakości powinien eliminować wszystkie możliwości popełnienia pomyłek. Pacjenci i konsumenci produktów leczniczych muszą być w 100 procentach pewni produktu. Kluczowa jest analiza ryzyka oraz zastosowanie najlepszych narzędzi nadzorowania i doskonalenia procesu i rozwiązywania problemów organizacyjnych i jakościowych.
WYMAGANIA NIEZAWODNOŚCI PROCESU
Produkcja w obecnym czasie opiera się mocno zarówno o maszyny i ludzi. Rozumiemy, że liczy się niezawodność całego procesu produkcyjnego i logistycznego. Oferujemy wartość dodaną poprzez proaktywne spojrzenie na istniejące systemy jakości i produktywności, w tym monitorowanie linii produkcyjnych i maszyn oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Dedykowane rozwiązania i indywidualne podejście mają kluczowe znaczenie dla procesu budowania kultury opartej o jakość powiązanej z realizacją celów produkcyjnych. Nie tylko oferujemy potrzebne metody i narzędzia, ale także dbamy o to, aby były optymalnie wykorzystane przez pracowników z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem.