Certyfikowany ekspert ds. Lean Six Sigma

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik oprócz certyfikatu Six Sigma Green Belt lub Black Belt otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Lean Six Sigma. Dokument ten jest uznanym na rynku potwierdzeniem specjalistycznej i niszowej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie analityki, wnioskowania i doskonalenia opartego o fakty i liczby dla doskonalenia i optymalizacji procesów z wykorzystaniem algorytmu DMAIC.

DLA KOGO:

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów i specjalistów jakości oraz ciągłego doskonalenia,
  • analityków oraz inżynierów procesu firm produkcyjnych wszystkich branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, AGD, elektronicznej, opakowaniowej a także spożywczej, farmaceutycznej czy kosmetycznej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że procesy firmy są optymalizowane zgodnie z założeniami Lean (dążenie do zera wad, zera awarii i zera wypadków) i nadzorowane statystycznie przez personel, który potrafi wyciągać trafne wnioski i rozwiązywać najtrudniejsze problemy jakościowe i produktywnościowe.
  • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego podejścia do optymalizacji procesów pod kątem redukcji głównych strat oraz ich optymalizacji poprzez zaawansowane podejście Six Sigma na poziomie redukcji zmienności w procesie.
  • Eksperci Lean Six Sigma często również implementują narzędzia i metody u poddostawców wpływając na jakość półproduktów dostarczanych do swojej firmy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do bardzo wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia procesów, wpływania na nie i właściwego reagowania na problemy jakościowe przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi jakościowych opartych o liczby.
  • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

6S-BB

Six Sigma – poziom Black Belt

160

6S-GB

Six Sigma – poziom Green Belt

80

SS-BB

Metody statystyczne w Six Sigma – poziom Black Belt

80

SS-GB

Metody statystyczne w Six Sigma – poziom Green Belt

60

DFSS

Design For Six Sigma

50

6S-YB

SIX Sigma Yellow Belt

45

6S-WB

Six Sigma - Poziom White Belt dla pracowników produkcyjnych

40

6s-MN

Six Sigma dla Sponsorów

40

KAIZ-K

Koordynator KAIZEN

40

LM

Lean Manufacturing w praktyce SYMULACJA

40

MTB-Z

Minitab dla zaawansowanych

35

SPC-MTB

Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA

35

DOE-P

Zastosowanie Quality Companion 3 w realizacji projektów doskonalących

30

CSJ

Certyfikowany specjalista ds. jakości

60

DOE-ET

Planowanie eksperymentu -etap II-optymalizacja procesów produkcyjnych metodami EVOP i Taguchi

30

DOE-PM

Planowanie eksperymentu – etap II plany dla mieszanin

30

DOE-PO

Planowanie eksperymentu – etap II plany optymalne

30

DOE-PS

Planowanie eksperymentu – etap II plany statyczne

30

DOE-Z

Planowanie eksperymentu – DOE – zakres zaawansowany – dla działów R&D

30

INP-D

Inżynier procesu – szkolenie doskonalące

30

INP-P

Inżynier procesu – szkolenie podstawowe

30

KANO

Model Kano

30

MTB-P

Minitab dla początkujących

30

MTB-W

Minitab warsztaty

30

ORP-P

Doskonalenie procesów produkcji – przepływ ciągły, poziomowanie produkcji

30

PFMEA-P

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

30

SPC-MSA

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

30

SPC-P

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe

30

SPC-Z

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie zaawansowane

30

TOC-P

Teoria ograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

30

VSM

Mapowanie strumienia wartości

30

ZP-AR

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

30

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

UO-7S

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7s

30

UO-SM

Praktyczne aspekty zarządzania

20

 

Suma wymaganych punktów

280

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj