Certyfikowany Ekspert ds. Metod Metrologii

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Metrologii. Dokument ten jest uznanym na rynku potwierdzeniem specjalistycznej i niszowej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianej metrologii i optymalizacji pracy laboratoriów metrologicznych.

DLA KOGO:

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów i specjalistów ds., metrologii
  • kierowników laboratoriów, firm produkcyjnych wszystkich branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, AGD, metalowej, elektronicznej, opakowaniowej a także spożywczej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że wymagane pomiary prowadzone są w prawidłowy sposób przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego sprzętu, nadzorowanego w odpowiedni sposób.
  • Firma ma pewność, że sprzęt pomiarowy dobierany jest optymalnie do zadań pomiarowych zarówno pod względem metrologicznym jak i kosztowym, a stworzone systemy pomiarowe nie będą budzić zastrzeżeń Klientów.
  • Firma dodatkowo zyskuje potencjalnego trenera wewnętrznego, mogącego prowadzić szkolenia dla kontrolerów jakości z podstaw metrologii i obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia zagadnień pomiarowych, racjonalnego doboru środków kontrolno-pomiarowych przy odpowiednim poziomie znajomości zagadnień MSA.
  • Dodatkowo Uczestnik zna zasady zarządzania jakością w laboratorium metrologicznym oraz nadzorować w nim bazę przyrządów pomiarowych.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*
* oferta aktualna do dnia 30.06.2018 r.

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

NWP-P

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

45

GDT-M-R

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej – poziom rozszerzony

40

MDK

Metrologia długości i kąta

40

MET-FCH-P

Podstawy metrologii w laboratorium fizykochemicznym

40

MSARR

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R

40

NWP-FCH

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

40

PPW

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

40

GDT-ASME

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

35

GDT-M-P

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej – poziom podstawowy

35

UG-P

Niepewność pomiaru – metodyka szacowania wg ISO i VDA5

35

ART-P

Analiza rysunku technicznego dla nieinżynierów

30

DSKP-PS

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

30

GDT-N

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym

30

MSAKAP

Analiza systemów pomiarowych – metoda Kappa

30

POM-GW

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia

30

POM-KL

Pomiary kolorymetryczne

30

POM-PW

Przeprowadzanie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych

30

SPC-MTB

Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA

30

TPO

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

30

UP-P

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

30

WMA-P

Walidacja metod analitycznych

30

WZC-P

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

30

WZC-WN

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

30

AW-L

Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych

25

MSARR-N

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

25

POM-GW-W

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania – warsztaty

20

SPC-MSA

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

30

UO-KRKJ

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości

20

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

Suma wymaganych punktów

140


Każda osoba, która już brała udział w szkoleniach TQMsoft może sprawdzić liczbę zdobytych punktów w ramach poszczególnych Programów na naszej stronie internetowej w Panelu Klienta (zakładka Akademia TQMsoft).

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj