Certyfikowany Ekspert ds. metod statystycznych

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem.
Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Metod Statystycznych.

Dokument ten jest uznanym na rynku potwierdzeniem specjalistycznej i niszowej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie analityki, wnioskowania i doskonalenia opartego o fakty i liczby.

DLA KOGO:

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów i specjalistów jakości oraz ciągłego doskonalenia,
  • analityków oraz inżynierów procesu firm produkcyjnych wszystkich branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, AGD, elektronicznej, opakowaniowej a także spożywczej, farmaceutycznej czy kosmetycznej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że procesy firmy są nadzorowane statystycznie i sterowane przez personel, działający z uwzględnieniem obowiązujących norm i najnowszych trendów branżowych.
  • Dzięki szkoleniom Firma będzie miała pewność, że jej Pracownicy potrafią wyciągać trafne wnioski i szybko reagować na ewentualne problemy na długo przed ich pojawieniem się w formie defektów i braków.
  • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania procesu pod katem jakościowym i ekonomicznym dzięki rozumieniu maszyn i języka liczb jakim komunikują się one z użytkownikami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Udział w Programie daje Uczestnikowi możliwość dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia procesów, wpływania na nie i właściwego reagowania w sytuacjach typowych i kryzysowych.
  • Udział wyposaży go w wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji, a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności z zakresu train the trainer.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

SS-BB

Metody statystyczne w Six Sigma – poziom Black Belt

100

SS-GB

Metody statystyczne w Six Sigma – poziom Green Belt

60

DOE-P

Planowanie eksperymentu – DOE- poziom podstawowy

40

MTB-Z

Minitab dla zaawansowanych

40

SPC-QS

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

35

SPC-Z

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie zaawansowane

40

STAT-U-P

Metody statystyczne w zarządzaniu i usługach z wykorzystaniem MINITAB 17 – poziom podstawowy

40

DOE-ET

Planowanie eksperymentu – etap II-optymalizacja procesów produkcyjnych metodami EVOP i Taguchi

35

DOE-PM

Planowanie eksperymentu – etap II plany dla mieszanin

35

DOE-PO

Planowanie eksperymentu – etap II plany optymalne

35

DOE-PS

Planowanie eksperymentu – etap II plany statyczne

35

SPC-MTB

Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA

35

SPC-P

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe

35

TST-P

Statystyczne metody doskonalenia procesu – testy statystyczne

35

AQL-K

Procedury kontroli wyrywkowej dla właściwości mierzalnych

30

AQL-P

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną – plany wg AQL i LQ

30

DOE-P

Planowanie eksperymentu – DOE – zakres podstawowy

30

MSARR

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R

30

MTB-P

Minitab dla początkujących

30

MTB-W

Minitab warsztaty

30

POG-P

Projektowanie okresów gwarancji

30

SPC-WA

Statystyczne sterowanie procesem – warsztaty doskonalące

30

STAT-KD

Metody statystyczne w kontroli dostaw

30

TPO

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

30

WMA-P

Walidacja metod analitycznych

30

6S-GB

Six Sigma – poziom Green Belt zjazd

40

INP-D

Inżynier procesu – szkolenie doskonalące

25

NZW

Analiza niezawodności zakres podstawowy

25

SPC-MSA

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

20

MTB-NZW

Badanie niezawodności z wykorzystaniem Minitab

30

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

UO-TWP

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

25

 

Suma wymaganych punktów

280

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj