Certyfikowany Ekspert ds. Zarządzania Jakością

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy Uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Zarządzania Jakością, potwierdzający pozyskanie szerokiej specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi i technik w obszarze zarządzania jakością i zapewnienia jakości w firmie. 

DLA KOGO:

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów i specjalistów jakości oraz ciągłego doskonalenia,
  • inżynierów procesu firm produkcyjnych wszystkich branż, których podstawową wartością jest wytwarzanie produktów o najwyższej jakości .

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować system oceny niezgodności i ciągłego doskonalenia, wdrażając konieczne narzędzia rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem jak i z procesem.
  • Dzięki udziałowi pracownika w programie, Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym, dzięki znajomości zastosowania narzędzi do oceny problemu, oceny ryzyka, odnalezienia przyczyn źródłowych, zaplanowania i implementacji zmian oraz weryfikacji pod kątem ciągłego doskonalenia wg cyklu Deminga – PDCA.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla Pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia procesów zapewnienia i doskonalenia jakości, właściwej oceny problemów jakościowych celem ich rozwiązania.
  • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

6S-BB

Six Sigma – poziom Black Belt

100

CSJ-I

Certyfikowany specjalista ds. jakości (zjazd I)

40

CSJ-II

Certyfikowany specjalista ds. jakości (zjazd II)

40

6S-GB

Six Sigma – poziom Green Belt

60

MJ

Menadżer jakości

60

AW-P

Auditor wewnętrzny jakości

40

PFMEA-P

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

40

RCA

Analiza przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis

40

APQP-PPAP

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP

40

CNQT

Quality Tools – narzędzia jakości

35

MSARR

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R

35

PPAP+PSW

Proces zatwierdzania części do produkcji – PPAP, PSW

35

SPC-P

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe

35

SPC-MSA

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

35

SQA-D

Zapewnienie jakości dostaw – SQA

35

ZKW

Praktyczne aspekty badania satysfakcji klienta

35

AD-P

Audit jakości u dostawcy

30

AW-ZSZJ

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania

30

DFMEA

Analiza FMEA konstrukcji

30

G8D

Metoda global 8 D

30

KAIZ-P

Kaizen – ciągłe doskonalenie

30

KAIZ-K

Koordynator Kaizen

30

MPROC

Mapowanie procesów

30

PFMEA-W

Analiza FMEA procesów produkcyjnych- warsztaty doskonalące

30

STAT-U-P

Metody statystyczne w zarządzaniu i usługach z wykorzystaniem MINITAB 17 – poziom podstawowy

30

ZP-AR

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

30

DOE-P

Planowanie eksperymentu – DOE – zakres podstawowy dla działów jakości i doskonalenia procesów

25

QRQC-P

Szybka reakcja na problemy jakościowe – metoda QRQC

30

UO-KRKJ

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości

20

UO-EOA

Efektywność osobista audytora wewnętrznego

30

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

 

Suma wymaganych punktów

280

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj