Certyfikowany Ekspert HR

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Realizowany w ramach tqAcademy CERTYFIKOWANY PROGRAM SZKOLENIOWY, to cykl szkoleń kompleksowo wspierających i doskonalących rozwój kompetencji zawodowych w obszarze związanym z HR w branży produkcyjnej.

Program obejmuje 6 szkoleń, które dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności, a także specyficznych kompetencji z pogranicza biznesu, HR i kontrolingu, koniecznych do kształtowania nowoczesnej strategii personalnej w organizacji.

 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów, którzy są praktykami znającymi realia branży produkcyjnej, w tym przez trenera - aktywnego zawodowo HRBP
 • Program kończy się egzaminem pisemnym w formie testu on-line

Zasady udziału:

4 szkolenia są obowiązkowe, kolejne 2 Uczestnik wybiera spośród 10 propozycji uzupełniających, najbardziej zbliżonych do jego oczekiwań i sytuacji zawodowej.

Po zrealizowaniu pełnej ścieżki 6 szkoleń i zdaniu egzaminu (praca pisemna), Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta HR Business Partner, który jest potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie objętych Programem.

DLA KOGO:

Do udziału w Programie Certyfikowany Ekspert ds. HR zapraszamy:

 • Specjalistów HR
 • Specjalistów ds. Kadr
 • Kierowników Kadr,
 • Kierowników HR
 • wszystkich, których praca polega na pracy z ludźmi, pracy mającej wpływ na rozwój i doskonalenie Zasobów Ludzkich w organizacji i którzy chcą to robić według najnowszych metod i w oparciu o najskuteczniejsze praktyki

a także:

 • wszystkich zainteresowanych doskonaleniem kompetencji lub zdobyciem kompleksowego przygotowania zawodowego do pełnienia roli zawodowej w obszarze HR w firmie produkcyjnej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

Certyfikat Ekspert ds. HR daje naszym Klientom gwarancję, że:

 1. Posiadać będą w swoim zespole specjalistę w zakresie szeroko pojętych kwestii kadrowych, związanych z procedurami zatrudnienia, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń i prawa pracy, po analizę i postrzeganie zespołu pracowników jako kapitału firmy. W tym ostatnim rozumieniu, Ekspert ds. HR współtworzy profesjonalny dział HR, który jest partnerem strategicznym zarządu firmy.
 2. Rozwijają Pracownika, który umie myśleć analitycznie i perspektywicznie, ma wysoko rozwiniętą świadomość, że HR to Człowiek ze swoimi umiejętnościami i wiedzą, człowiek jako całość i kapitał
 3. Uczestnik Programu jest na bieżąco z trendami, zmianami na rynku pracy, w zakresie kreowania polityki personalnej, rozwoju zasobów ludzkich.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Certyfikat Ekspert ds. HR daje naszym Uczestnikom potwierdzenie:

 1. Umiejętności realizacji polityki personalnej firmy na drodze efektywnej współpracy pomiędzy Działem Personalnym, a przełożonymi i pracownikami.
 2. Znajomości kluczowych zagadnień i procesów zarówno z zakresu „twardego”, jak i „miękkiego” HR

Szkolenia objęte Programem:
*szkolenia obowiązkowe

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia

UO-MK

MATRYCE KOMPETENCJI

 

UO-RKR

SKUTECZNA REKRUTACJA W FIRMIE PRODUKCYJNEJ *

 

UO-RAPS

PLANOWANIE, BUDŻETOWANIE I ROZLICZANIE SZKOLEŃ *

 

UO-KIP

PODSTAWY PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DLA HR *

 

UO-EAHR

NORMOWANIE CZASU PRACY

 

UO-MOT

POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

 

UO-EB

EMPLOYER BRANDING I CSR – WARSZTATY PRAKTYCZNE *

 

UO-EB

ZARZĄDZANIE CZASEM I WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM

 

UO-TWP

TRENER WEWNĘTRZNY W FIRMIE PRODUKCYJNEJ - PODSTAWY

 

UO-BRO

BUDOWANIE RELACJI I KOMUNIKACJA WSRÓD PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

 

UO-KIPG

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 

UO-RK

RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE W PRACY

 

UO-EAHR

EKONOMICZNE ASPEKTY HR (RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLING W SŁUŻBIE HR)

 

UO-PHR

JAK POKAZYWAĆ WARTOŚĆ PROJEKTÓW HR BIZNESOWI?

 

 

Forma egzaminu: Ekspert HR

 • Ekspert HR – egzamin on-line w formie testu

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj