Certyfikowany ekspert HR Business Partner

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Realizowany w ramach tqAcademy CERTYFIKOWANY PROGRAM SZKOLENIOWY, to cykl szkoleń kompleksowo wspierających i doskonalących rozwój kompetencji zawodowych w obszarze związanym z HR w branży produkcyjnej.

Certyfikowany Ekspert ds. HR Business Partner (HRBP) - to przygotowanie zawodowe do pełnienia roli HR Business Partnera w organizacji produkcyjnej.

Program obejmuje 7 szkoleń, które dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności, a także specyficznych kompetencji z pogranicza biznesu, HR i kontrolingu, koniecznych do kształtowania nowoczesnej strategii personalnej w organizacji.

Zajęcia prowadzone są przez trenerów, którzy są praktykami znającymi realia branży produkcyjnej, w tym przez trenera - aktywnego zawodowo HRBP

Program kończy się egzaminem pisemnym i obroną pracy

Zasady udziału:

4 szkolenia są obowiązkowe, kolejne 3 Uczestnik wybiera spośród 11 propozycji uzupełniających, najbardziej zbliżonych do jego oczekiwań i sytuacji zawodowej.

Po zrealizowaniu pełnej ścieżki 7 szkoleń i zdaniu egzaminu (praca pisemna), Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta HR Business Partner, który jest potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie objętych Programem.

DLA KOGO:

Do udziału w Programie Certyfikowany Ekspert ds. HRBP zapraszamy, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji:

  • przedstawicieli działów HR
  • specjalistów HR
  • konsultantów ds. HR,
  • osoby planowane do awansu na stanowisko HR Business Partnera

A także:

  • wszystkich zainteresowanych zdobyciem kompleksowego przygotowania zawodowego do pełnienia roli HR Business Partnera w firmie produkcyjnej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

Certyfikat Ekspert ds. HR Business Partner daje Firmie pewność, że:
1.  Jej pracownik potrafi zarządzać funkcjami HR, aby wspierały one realizację celów strategicznych Zarządu
2. Jest w stanie realizować kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie zapewnienia, rozwoju kompetencji i utrzymania pracowników dla realizacji celów biznesowych, legitymując się z umiejętnościami doradczymi, zarzadzania zmianą i szeroką perspektywą.
3. Będzie profesjonalnym wsparciem dla wszystkich działów w firmie w zakresie doskonalenia procesów oceniania, motywowania oraz planowaniu rozwoju pracowników, animatorami rozwoju kapitału ludzkiego i rzecznikiem pracowników.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Certyfikat Ekspert ds. HR Business Partner daje Uczestnikom pewność, że:
1. Wdrożenie / doskonalenie kompetencji do pracy w charakterze HRBP przebiegać będzie wg.  konkretnego programu, realizującego wymagania rynku i biznesu
2. Będą potrafili zarządzać funkcjami HR, aby wspierały one realizację celów strategicznych Zarządu 3. Otrzymają wsparcie w wypracowaniu własnego balansu między HR a biznesem

Szkolenia objęte Programem:
*szkolenia obowiązkowe

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia

UO-HRPZ

HR BUSINESS PARTNER - PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU *

 

UO-HRBP

HR BUSINESS PARTNER - ROLA I SPOSÓB DZIAŁANIA W ORGANIZACJI *

 

UO-TWP

TRENER WEWNĘTRZNY W FIRMIE PRODUKCYJNEJ - PODSTAWY

 

UO-SM

SKUTECZNY MENEDŻER – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

 

UO-ZZPS

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN

 

UO-EAHR

EKONOMICZNE ASPEKTY HR (RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLING W SŁUŻBIE HR) *

 

UO-PHR

JAK POKAZYWAĆ WARTOŚĆ PROJEKTÓW HR BIZNESOWI? *

 

UO-7S

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ ROZWÓJ ORGANIZACJI W OPARCIU O ANALIZĘ 7S

 

UO-EB

EMPLOYER BRANDING I CSR – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

UO-ZCKW

ZARZĄDZANIE CZASEM I WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM

 

UO-AHR

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA HR W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

 

UO-LK

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW - TRENING KOMPETENCJI OSOBISTYCH DLA LIDERÓW ZESPOŁÓW

 

UO-ZZ

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZRÓŻNICOWANYMI WIEKOWO

 

UO-RK

RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE W PRACY

 

UO-KIPG

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 

 

Forma egzaminu: Ekspert HR Business Partner

  • Egzamin pisemny – w formie pracy dyplomowej (część teoretyczna i praktyczna).
  • Obrona pracy.

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj