Certyfikowany specjalista ds. Kalibracji

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje dodatkowy obok zdobytych wcześniej certyfikatów za poszczególne szkolenia Certyfikat Specjalisty ds. Kalibracji potwierdzający łącznie znajomość najważniejszych zagadnień kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych. 

DLA KOGO:

Dodatkowy certyfikat dla:

  • metrologów,
  • pracowników laboratoriów,
  • specjalistów prowadzących testy,
  • kalibrację wykorzystywanych w firmie przyrządów pomiarowych.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że jest osoba nadzorująca proces kalibracji sprzętu pomiarowego oraz posiadająca kompetencje do samodzielnego wzorcowania wybranych urządzeń pomiarowych
  • Przyczynienia się do znacznych oszczędności czasu i pieniędzy w organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla pracowników jest to dodatkowe potwierdzenie nabycia kompetencji w ramach kalibracji i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
  • Uczestnik wie jakie kryteria powinny spełniać poszczególne przyrządy przeznaczone do poszczególnych zadań pomiarowych.
  • Uczestnik umie szacować liczenia niepewność pomiaru.

UWAGA:

Uzyskanie certyfikatu nie wymaga dodatkowej certyfikacji w formie egzaminu. Konieczne jest zaliczenie wszystkich wyszczególnionych poniżej szkoleń.

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj