Certyfikowany specjalista ds. Systemów pomiarowych

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje dodatkowy obok zdobytych wcześniej certyfikatów za poszczególne szkolenia Certyfikat Specjalisty ds. systemów pomiarowych potwierdzający łącznie znajomość najważniejszych zagadnień MSA dla różnych zadań pomiarowych (własności mierzalne, atrybutywne, pomiary testy niszczące i inne pomiary niepowtarzalne). 

DLA KOGO:

Dodatkowy certyfikat dla:

  • metrologów,
  • pracowników laboratoriów,
  • specjalistów prowadzących analizę systemów pomiarowych MSA zarówno dla pomiarów powtarzalnych jak i niepowtarzalnych, atrybutywnych.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że jest osobą potrafiąca spełnić oczekiwania klientów w zakresie analizy MSA i mogąca prowadzić takie analizy samodzielnie jak również uczyć innych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Dla pracowników jest to dodatkowe potwierdzenie nabycia kompetencji w ramach poszczególnych szkoleń dot. Analizy MSA dla różnych zadań pomiarowych

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty Uwagi

MSARR

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R

40

szkolenie obowiązkowe

MSAKAP

Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

30

szkolenie obowiązkowe

NWP-P

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

30

szkolenie obowiązkowe

MSARR-N

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

40

szkolenie uzupełniające

WZC-P

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

30

szkolenie uzupełniające

GDT-ASME

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

30

szkolenie uzupełniające

GDT-M-P

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

30

szkolenie uzupełniające

GDT-M-R

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

30

szkolenie uzupełniające

PWPNP

Projektowanie, wykonanie i walidacja wyposażenia pomiarowego dla nowych projektów

40

szkolenie uzupełniające

UP-P

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

40

szkolenie uzupełniające

DSKP-PS

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

40

szkolenie uzupełniające

 

Suma wymaganych punktów

160

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj