ISO 29990:2010

Norma ISO 29990:2010 jest międzynarodowym standardem przeznaczonym dla dostawców usług edukacyjnych, działających w obszarze edukacji pozaszkolnej. Określa ona szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, w pełni dostosowane do specyfiki branży edukacyjnej i szkoleniowej, z nastawieniem na realizację celów biznesowych.

Firma TQMsoft wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 29990:2010 w 2014 roku. Składają się na niego następujące elementy:

  • strategia i zarządzanie organizacją,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
  • zarządzanie finansami i ryzykiem,
  • monitorowanie i ewaluacja procesów edukacyjnych.

Norma ISO 29990:2010 skupia się głównie na potrzebach i satysfakcji tzw. stron zainteresowanych, które są rozumiane głównie jako uczestnicy kursu i grupy szkoleniowe. Norma wykorzystuje słownictwo i terminy charakterystyczne dla organizacji edukacyjnych, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie i interpretację poszczególnych jej wymogów.

Mamy nadzieję, że wdrożenie przez TQMsoft normy ISO 29990 przyniesie naszym Klientom wymierne korzyści, które będą Państwo zauważali na kolejnych szkoleniach.

Certificate ISO 29990

Certyficate ISO 29990