ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

W firmie TQMsoft od 2012 roku wdrożony jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Realizuje on następujące cele:

  • długoterminowe utrzymanie zaufania i satysfakcji Klientów,
  • nawiązywanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Dostawcami oraz staranny ich dobór,
  • wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi jakości w kluczowych procesach,
  • dobór i systematyczne szkolenie personelu, ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji,
  • projektowanie i doskonalenie procesów w sposób zapewniający spełnianie wymagań prawnych oraz wysoką jakość wyrobów i usług,
  • zapewnienie efektywności działania procesów.

Sensem normy ISO 9001:2008 jest zrozumienie i spełnienie wymagań Klienta. Dlatego ciągle doskonalimy nasze procesy. Wprowadziliśmy nadzór nad dokumentacją, usystematyzowaliśmy zarządzanie zasobami oraz nieustannie dokonujemy pomiarów zadowolenia Klientów. 

 

Certyfikat CSQ Certyfikat IQ-NET

Certyfikat CSQ Certyfikat IQ-NET
X

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. nasze biuro będzie nieczynne.
Będziemy do Państwa dyspozycji ponownie już 4 maja.