Kwalifikowany kontroler jakości

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział poniższych szkoleniach Uczestnik otrzymuje dodatkowy obok zdobytych wcześniej certyfikatów za poszczególne kursy, Certyfikat Kwalifikowanego Kontrolera Jakości potwierdzający jego kompetencje w tym zakresie.

DLA KOGO:

Dodatkowy certyfikat dla:

  • kontrolerów jakości,
  • operatorów prowadzących jednocześnie kontrole stanowiskową. 

KORZYŚCI DLA FIRMY:

Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że spełni wymagania swoich Klientów oraz wymagania norm co do potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji dla jej kontrolerów jakości i operatorów prowadzących pomiary kontrolne co do posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Dla pracowników jest to dodatkowe potwierdzenie nabycia kompetencji w ramach kontroli jakości wzbogacone o potwierdzenie umiejętności posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

UWAGA:

Uzyskanie certyfikatu nie wymaga dodatkowej certyfikacji w formie egzaminu. Konieczne jest zaliczenie wyszczególnionych poniżej szkoleń.

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj