OFERTA SPECJALNA - DODATKOWO CERTYFIKOWANE CYKLE SZKOLEŃ

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. KALIBRACJI

Aby stać się Certyfikowanym Specjalistą ds. Kalibracji należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że jest osobą nadzorującą proces kalibracji sprzętu pomiarowego oraz posiadającą kompetencję do samodzielnego wzorcowania wybranych urządzeń pomiarowych.
 • Przyczynienia się do znacznych oszczędności czasu i pieniędzy w organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Dla pracowników jest to dodatkowe potwierdzenie nabycia kompetencji w ramach kalibracji i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
 • Uczestnik wie jakie kryteria powinny spełniać poszczególne przyrządy przeznaczone do poszczególnych zadań pomiarowych.
 • Uczestnik umie szacować liczenia niepewność pomiaru.

 

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Aby stać się Certyfikowanym Specjalistą ds. jakości w branży motoryzacyjnej należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych::

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować wymagane w branży narzędzia jakościowe, w tym narzędzia oceny ryzyka i rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem jak i z procesem.
 • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania projektów dla klientów branży automotive z uwzględnieniem dokumentacji jakościowej oraz umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym.
 • Dzięki znajomości zastosowania narzędzi tzw. Core Tools pracownik potrafi skompletować pełną dokumentację PPAP w procesie zaawansowanego planowania jakości – APQP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.
 • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia wymagań jakościowych klientów branży motoryzacyjnej i umiejętność zastosowania narzędzi takich jak FMEA, Proces Flow Chart, Plany Kontroli, MSA , SPC w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości.

 

KWALIFIKOWANY KONTROLER JAKOŚCI

Aby stać się natomiast Kwalifikowanym Kontrolerem Jakości należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Certyfikat daje Uczestnikom znakomite potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia działań kontrolnych jakości ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów geometrycznych i potwierdza znajomość posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Pracodawca może pochwalić się przed klientem zaświadczeniem o nabytych i zweryfikowanych kwalifikacjach swoich kontrolerów, spełniając przy tym oczekiwania stawiane przed kontrolerami jakości odnośnie umiejętności prowadzenia pomiarów  i posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

 

CERTYFIKOWANY LIDER TPM

Aby stać się natomiast Certyfikowanym Liderem TPM należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji nie tylko w zakresie prowadzenia zespołu Utrzymania Ruchu, ale również osoby potrafiącej koordynować działania wdrożeniowe w zakresie Kompleksowego Utrzymania Maszyn.
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

CERTYFIKOWANY LIDER LEAN

Aby stać się Certyfikowanym Liderem Lean należy wziąć udział w poniższych trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji nie tylko w zakresie prowadzenia zespołu ciągłego doskonalenia wg zasad Lean Manufacturing, ale również osoby potrafiącej koordynować działania wdrożeniowe w zakresie metod i narzędzi Lean Manufacturing.
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

CERTYFIKOWANY INŻYNIER JAKOŚCI DOSTAWCÓW

Aby stać się Certyfikowanym Inżynierem Jakości dostawców należy wziąć udział w poniższych w trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia AUDYTÓW jakości dostawców, jak również w zakresie ich rozwoju i ciągłego doskonalenia.
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z miękkimi aspektami oceny i rozwoju dostawców.

 

CERTYFIKOWANY LIDER OPTYMALIZCJI PROCESÓW

Aby stać się Certyfikowanym liderem ds. optymalizacji procesów  należy wziąć udział w poniższych trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji w zakresie rozumienia, opisywania i doskonalenia procesów z uwzględnieniem metod i narzędzi ciągłego doskonalenia. Część miękka jest przydatna podczas angażowania pracowników w proces zmian, jak również koordynowania działań optymalizacyjnych.
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

WIODĄCY AUDYTOR WEWNĘTRZNY W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Aby stać się natomiast Wiodącym Audytor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować wymagane w branży narzędzia jakościowe, w tym narzędzia oceny ryzyka i rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem jak i z procesem.
 • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania projektów dla klientów branży automotive z uwzględnieniem dokumentacji jakościowej oraz umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym.
 • Dzięki znajomości zastosowania narzędzi tzw. Core Tools pracownik potrafi skompletować pełną dokumentację PPAP w procesie zaawansowanego planowania jakości – APQP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji, a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.
 • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia wymagań jakościowych klientów branży motoryzacyjnej i umiejętność zastosowania narzędzi takich jak FMEA, Proces Flow Chart, Plany Kontroli, MSA, SPC w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości.

 

  Po odbyciu szkoleń według powyższego wskazania - Uczestnicy otrzymują dodatkowy certyfikat i stają się Certyfikowanym Specjalistą w danym zakresie.

  Program obowiązuje każdego Uczestnika, który weźmie udział w powyższych tematach - w formie stacjonarnej lub online.

  Zapraszamy do kontaktu!
  +48 12 397 18 82
  +48 695 236 658
  +48 725 230 009

  szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
  szkolenia@tqmsoft.eu