Panele konsultacyjne TQMsoft

Każdy uczestnik szkolenia organizowanego przez TQMsoft po jego ukończeniu otrzymuje dostęp do panelu konsultacyjnego.

Narzędzie to zapewnia możliwość kontaktu z trenerem, który prowadził szkolenie. Dzięki panelowi Uczestnik może:

  • zadawać trenerowi pytania dotyczące ukończonego szkolenia,
  • przedyskutować niejasne zagadnienia,
  • konsultować problemy, które pojawiły się po szkoleniu, a są związane bezpośrednio z jego tematyką.

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dołączania plików do przesyłanych wiadomości.

Interfejs panelu konsultacyjnego TQMsoft