PersonAll®. Trening kompetencji osobistych dla stanowisk

PersonAll® to autorski program projektowania i przeprowadzania szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności osobistych, przygotowany przez firmę TQMsoft. Opracowana przez nas metoda pozwala na poprawę jakości i zwiększenie efektywności tego typu szkoleń.

Efekt biznesowy

Przygotowując program PersonAll® skoncentrowaliśmy się na efekcie biznesowym, czyli uzyskaniu maksymalnej skuteczności i efektywności każdego treningu kompetencji osobistych. Ma on z jednej strony charakter kompleksowy, a z drugiej - dedykowany dla konkretnego stanowiska pracy. Zaprojektowane w ten sposób innowacyjne produkty szkoleniowe gwarantują wymierny wzrost efektywności każdej organizacji.

Trenerzy PersonAll®

W programie PersonAll® kluczowe znaczenie ma trener. Do potrzeb naszego programu przyjęliśmy założenie, że każdy trener musi posiadać konkretne doświadczenie branżowe, na bazie którego buduje i doskonali swój warsztat trenerski.

Programy szkoleń

Szkolenia PersonAll® projektowane są tak, aby w możliwie skondensowanej formie wskazać, zaprezentować, a następnie wyćwiczyć określone wzorce zachowań.

Projektując szkolenia PersonAll® dokładnie analizujemy charakterystykę pracy na danym stanowisku. Dzięki temu dokładnie wiemy, jakie umiejętności usprawniają pracę lub są na tym stanowisku niezbędne. Na tej podstawie opracowywany jest ściśle dopasowany do potrzeb program szkolenia, nie zawierający żadnych zbędnych elementów.

Dużą wagę przywiązujemy do części warsztatowej. Chcemy, aby wykonywane ćwiczenia nie były oparte wyłącznie na modelach teoretycznych. Dlatego projektujemy je tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlały realia pracy na danym stanowisku.

Profilowanie branżowe

Każde szkolenie PersonAll® przeznaczone jest dla osób pracujących na konkretnym stanowisku, w konkretnej branży. Dzięki takiemu profilowaniu osoby biorące udział w szkoleniu mają podobny bagaż doświadczeń, posługują się zbliżoną terminologią i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i problemami zawodowymi. Dodatkowo proces integracji grupy zachodzi szybciej, co wpływa na jakość wspólnej pracy warsztatowej.

Dla kogo?

PersonAll® powstał z myślą o ludziach, którzy nie poszukują wiedzy ogólnej, ale konkretnych kompetencji. Skierowany jest do aktywnych zawodowo osób, specjalistów w swoich zawodach, którzy nabywając konkretne umiejętności interpersonalne efektywniej realizują zarówno cele osobiste, jak i te stawiane przez organizację.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Produkty wchodzące w skład programu PersonAll® proponowane są w formie profilowanych szkoleń i warsztatów otwartych oraz zamkniętych. Jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać o szczegółach i adaptacji programu do swoich potrzeb, prosimy o kontakt na adres: szkolenia@tqmsoft.eu

Szkolenia PersonAll®:

Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service
The goal of this course is to enhance knowledge and skills in the field of negotiations. Requirements arising from highly competitive economy cause that  the ability and willingness to effectively conduct negotiations in a professional manner  is necessary both to reach customers and shape satisfactory relationships with suppliers.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty
Celem warsztatów jest budowanie wzajemnych relacji i kompetencji niezbędnych do tworzenia i utrzymywania efektywnych zespołów. Skuteczność zespołu jest największa, gdy między zachowaniami zadaniowymi i zespołowymi istnieje właściwa proporcja, natomiast zachowania indywidualne są ograniczone do minimum. Warsztatowa forma zajęć jednodniowych gwarantuje uzyskanie wysokiej skuteczności szkolenia.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Dobra rekrutacja - efektywność i bezpieczeństwo działania organizacji
Nabycie oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem głównych jego etapów realizacyjnych; przygotowanie do rekrutacji, efektywne prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, przegląd metod rekrutacyjnych, dokonywanie oceny porekrutacyjnej na podstawie uzyskiwanych informacji oraz modelu kompetencyjnego. Zastosowanie rekrutacji w działaniach employer brandingowych oraz kształtowaniu wizerunku firmy na zewnątrz organizacji.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych kontrolera jakości
Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera (kontrolerki) jakości w 4 obszarach: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych. W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur. Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji
Przedmiotem szkolenia jest doskonalenie umiejętności managera produkcji w zakresie: przywództwa, budowania zespołów,rozwiązywania konfliktów, delegowania zadań, planowania strategicznego, motywowania, a także kreatywnego zarządzania produkcją. Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
Szkolenie uczy efektywnego zarządzania pracownikami produkcyjnymi, pokazuje jak zbudować skuteczny zespół i rozwiązywać konflikty. Zapoznaje z technikami budowania autorytetu lidera w zespole. Podnosi świadomość mistrzów produkcji i brygadzistów w zakresie znaczenia ich pracy dla organizacji. Uczy jak motywować i kontrolować pracowników, a także demonstruje sposoby skutecznego komunikowania się z przełożonymi i pracownikami. Zwraca uwagę na rolę informacji zwrotnej w procesie zarządzania.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Efektywnośc osobista auditora wewnętrznego 
Doskonalenie kompetencji osobistych auditora w kontekście wybranych wytycznych dotyczących auditowania wg normy ISO 19011.  Aspekty komunikacji interpersonalnej w pracy auditora. Ćwiczenia, scenki, dyskusja, analiza zachowań z uwzględnieniem możliwości doskonalenia warsztatu uczestników.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Effective Communication and Team Building
This intensive and highly interactive programme will provide participants with  capacities, skills and behaviours to lead in a dynamic, complex, and ambiguous global business environment. Effective communication is the lifeblood of a successful business.  Having effective communication skills is important for every manager/leader as it gives them credibility and makes their instructions easier to follow.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Effective Presentation Skills
Presentations skills and public speaking skills are very useful in many aspects of work and life. Effective presentations and public speaking skills are important in business, sales and selling, training, teaching, lecturing and generally entertaining an audience. Developing the confidence and capability to give good presentations, and to stand up in front of an audience and speak well, are also extremely helpful competencies for self-development too.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Essientials of Leadership
Leadership is key to stimulating innovation, driving change and to deliver results in increasingly competitive and complex circumstances. This intensive and highly interactive the Essentials of Leadership Training will challenge participant’s current thinking regarding leadership and change, and provide new capacities, skills and behaviors to lead in a dynamic, complex, and ambiguous global business environment.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

HR Business Partner - przygotowanie do zawodu
Zrozumienie roli strategicznej HRBP. Zapoznanie z oczekiwaniami wobec tej roli. Rozwój perspektywy biznesowej i własnych kompetencji. Nauka metod proaktywnego działania. Ćwiczenia z generowania rozwiązań na potrzeby wyzwań biznesowych. Nauka narzędzi coachingowych i mentoringowych. Dopasowywanie rozwiązań HR dostępnych na rynku do potrzeb strategicznych. Budowanie swojej roli poprzez asertywne, doradcze i wpierające działanie i współpracę z pracownikami na kilku poziomach organizacyjnych. Nauka metod działania w każdej z oczekiwanych ról HRBP z zastosowaniem dostępnych narzędzi. Budowanie rozwiązań wewnętrznych w organizacji w celu obniżania kosztów.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

HR Business Partner -  rola i sposób działania w organizacji
Szkolenie określa podstawowe funkcje HR Business Partnera w organizacji. Wskazuje w jaki sposób efektywnie wykorzystać HRBP w zakresie pięciu podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników. Prezentuje metody współpracy między HRBP a zarządem, dyrektorami i kierownikami w zakresie analizy twardych i miękkich wskaźników biznesowych w kontekście Zasobów Ludzkich. Pokazuje jak wykorzystać HRBP zarówno jako wsparcie dla procesów biznesowych, jak i konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej
Warsztaty obejmują trzy obszary: komunikację, asertywność i elementy pracy zespołowej. Przeprowadzane są w formie mini-wykładu, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz walidowanych testów ukierunkowanych na pomiar predyspozycji indywidualnych. Stanowią dobre narzędzie autoanalizy, umożliwiając Uczestnikom określenie mocnych i słabych stron w omawianych zagadnieniach.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menedżerskiej
Leadership jest szkoleniem dla menedżerów organizacji, która chciałaby potraktować brak stabilności w gospodarce jako moment na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie uczy jak  poprzez kompetencje zawarte w modelu leadership 4D,  neutralizować czynniki obniżające efektywność pracowników. Szkolenie jest dedykowane dla tych menedżerów, którzy dążą do naturalnego, autentycznego i zaangażowanego przywództwa, które sprawi że podlegli im pracownicy będą lojalni i odpowiedzialni.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Najpierw - bądź przywódcą samego siebie
Głównym celem  jest przygotowanie lidera do pracy z zespołem poprzez dogłębne poznanie samego siebie, poznanie sposobów funkcjonowania, podejmowania decyzji, map kryteriów doboru pracowników. Sporządzenie mapy wizyjnej słabych i mocnych stron, określenie obecnego stylu zarządzania, określenie pożądanego stylu zarządzania, współpracy i komunikacji.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Następnie - stań się przywódcą dla innych
Głównym przeznaczeniem i celem szkolenia jest zdobycie i wdrożenie skutecznych metod komunikacji opartych o etyczne metody wywierana wpływu oraz rozpoznawanie i zapobieganie manipulacji.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Na koniec - naucz innych jak skutecznie przewodzić
Wykorzystanie modelu GROW jako podstawowego model pracy Lidera XXII wieku.
Wprowadzenie do firmy zarządzania godnościowo – motywacyjnego opartego o coaching i delegowanie uprawnień i obowiązków, wprowadzenie metod współzarządzania (eliminacja barier, diagramy pokrewieństwa, wyznaczanie celów innych niż SMART, określanie poziomu dojrzałości zespołu, współistnienie kół jakości).
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Moderowanie zespołów problemowych
• Indywidualne rozwijanie kompetencji twórczych przez moderatorów.
• Tworzenie własnych sesji twórczych i dobór składu zespołu w zależności od fazy procesu twórczego.
• Poznanie zasad kreatywnych zespołów.
• Planowanie otoczenia w oparciu o rodzaj zadania, zasoby, umiejętności oraz strategie.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Negocjacje - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu negocjacji. Wymagania wynikające z wysoko konkurencyjnej gospodarki powodują, że umiejętność i gotowość do skutecznego prowadzenia negocjacji w sposób profesjonalny,  niezbędna jest zarówno przy pozyskiwaniu klientów jak i kształtowaniu zadowalających relacji z dostawcami.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Niech Ciebie zobaczą, czyli jak dobrze wyglądać w telewizji
Przygotowanie  do wystąpień publicznych. W jaki sposób wypaść dobrze przed kamerą i czuć się z tym dobrze. 
Jak zachować się w starciu z dziennikarzem, jak wypaść dobrze przed kamerą i jakich nie popełniać błędów, czyli kwintesencja szkolenia z zakresu kontaktu z mediami. W jego trakcie uczestnicy będą mogli nie tylko poznać pracę ekipy telewizyjnej od kuchni, poznać techniczne zagadnienia, ale przede wszystkim nauczyć się jak radzić sobie z mediami. Przedmiotem szkolenia będzie nie tylko poznanie pracy ekipy telewizyjnej od strony czysto teoretycznej, ale co najważniejsze od strony praktycznej.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Obsługa reklamacji – kompetencje osobiste i aspekty prawne
Szkolenie uwzględnia zmiany prawne obowiązujące od 13.06.2014. Głównym celem jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi reklamacji oraz doskonalenie kompetencji osobistych związanych z umiejętnościami miękkimi ułatwiającymi pracę w dziale obsługi klienta (dziale reklamacji).
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli
Istotą szkolenia jest trening umiejętności społecznych i samokontroli w sytuacjach stresogennych. Warsztatowa forma szkolenia (70%), umożliwia przyswojenie i przećwiczenie technik, dzięki którym Uczestnicy będą potrafili generować alternatywne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych oraz racjonalnie podchodzić do zaistniałych, trudnych sytuacji.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników operacyjnych
Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali: umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem  z wykorzystaniem technik motywacyjnych; wyznaczania celów i delegowania zadań; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów; metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Pozafinansowe motywowanie pracowników
W toku szkolenia Uczestnicy mają możliwość określenia poziomu i efektywności działań własnych i organizacji w obszarze motywowania finansowego i pozafinansowego pracowników. Dyskusja problemowa umożliwia dobór optymalnych technik motywowania z uwzględnieniem: aktualnych danych z rynku pracy, stylu zarządzania stosowanego w organizacji, a przede wszystkim stopnia dojrzałości pracowników.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń
Warsztaty oparte o analizę studiów przypadków i symulacje. Doskonalenie umiejętności z zakresu rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, skutecznej współpracy z firmą szkoleniową przy planowaniu i projektowaniu szkoleń oraz doboru sposobów ewaluacji w zależności od celów szkoleniowych i możliwości przedsiębiorstwa.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży
Dlaczego jakość obsługi pamięta się o wiele dłużej, niż cenę? Jak słuchać klienta? Jak z nim rozmawiać? Jak umacniać relacje? Odpowiedź na powyższe i inne pytania znajduje się w tym bogatym w warsztaty i case-studies szkoleniu. Pokażemy, jak rozpoznać oczekiwania klienta. Omówimy, jak wysoka jakość obsługi może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Przedstawimy sposoby reagowania na trudne sytuacje i nauczymy, jak dopasować swoje działania do poszczególnych typów klienta.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów
W ramach szkolenia Uczestnicy poznają charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, zasięg) i sposoby ich rozwiązywania. Część warsztatowa odnosi się do szczególnych działań wewnątrz organizacji, które potencjalnie są najbardziej konfliktogenne, m.in.: wprowadzanie zmian, budowanie zespołów, ocenianie i kontrolowanie wyników pracy, współpraca międzywydziałowa.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Skuteczny menedżer - praktyczne aspekty zarządzania
Szkolenie omawia praktyczne aspekty zarządzania podległymi obszarami przedsiębiorstwa i powierzonymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z kierowaniem ludźmi.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewn.
Celem szkolenia jest doskonalenie  warsztatu trenerskiego uczestników poprzez poznanie technik i metod prowadzenia szkoleń: od określenia własnych predyspozycji trenerskich, poprzez poznanie zasad komunikacji z grupą, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, aż po trening przed kamerą, czyli praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Train the Trainer Training - the art. and science of training adults
Whether you are an inexperienced trainer or infuse professional, this Train-The-Trainer program will teach you how to determine the needs of an audience, improve classroom charisma. Handle hecklers, use activities effectively, and more. Our Train The Trainer course gives you access to tools, strategies and techniques orchestrated in a fashion that takes learning to a whole new level of experience. You will be introduced to a new paradigm in how training is designed and delivered, and how you can optimize your training environment to achieve outstanding learning results.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy
Warsztaty umożliwiają rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń przez osoby, które ze względu na charakter swojej codziennej pracy, zmuszone są do przekazywania często skomplikowanych informacji, lub trudnych decyzji pracownikom różnego szczebla.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostka. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Trening wyobraźni
• Wspieranie kreatywnego myślenia w przedsiębiorstwie.
• Diagnozowanie stymulatorów i inhibitorów związanych z wyobraźnią.
• Kształtowanie wyobraźni z wykorzystaniem metod i technik pracy.  
• Samodzielne prowadzenia treningu w przedsiębiorstwie.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym 
Warsztatowe zapoznanie Uczestników z technikami organizacji pracy w kontekście planowania i zarządzania czasem, oraz znaczeniem jakości współpracy wewnętrznej dla efektu biznesowego (pracownika i organizacji).
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań
Szkolenie przedstawia i uczy praktycznych sposobów efektywnego zarządzania czasem własnym i podwładnych. Uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia sprawdzonych technik. Cześć szkolenia poświęcona jest zagadnieniu delegowania zadań i motywowania pracowników. Program pozwala na obiektywną ocenę sposobu wykorzystania własnego czasu (uświadomienie sobie przyczyn braku czasu i metod „pozyskiwania” nowych zasobów czasowych).
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo (pokolenie X,Y,Z)  
Aby skutecznie motywować pokolenia X, Y, Z przełożony powinien zdawać sobie sprawę z osobistych celów jego pracowników oraz sposobów postrzegania przez nich osiągnięć i porażek. Motywacja wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje nasze zachowania. Chodzi o to, abyśmy jeszcze bardziej efektywnie wykonywali zadania lub – abyśmy zaczęli się do nich bardziej przykładać.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian
Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych zasad i metod wprowadzania zmian w organizacji. Wskazuje potencjalne i prawdopodobne  reakcje współpracowników na proponowaną zmianę. Uczy jak eliminować negatywne skutki inicjowania i dokonywania zmian z uwzględnieniem reakcji adresatów zmiany. Uczy liderów jak systematycznie określać, planować i przeprowadzać zmiany w kooperacji ze współpracownikami - często  przy ich zdecydowanym oporze.
Program i cel szkolenia, adresaci, korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestnika, najbliższe terminy i więcej informacji - kliknij