Specyficzne wymagania klientów - CSR- branży motoryzacyjnej - wprowadzenie