Jak w sposób statystyczny zweryfikować wpływ prędkości dokręcania śruby [rpm] na wartość momentu kontrolnego [Nm] używając metody ANOVA?