Jak wykorzystać test niezależności w procesie podejmowania decyzji biznesowych?