Informacje ogólne

Sprzet pomiarowy

Aplikacja do zarządzania i kontroli sprzętu pomiarowego.  Wyposażona w takie funkcje jak: nadzór kalibracji i procedury kalibracji, zautomatyzowana kontrola zużycia, plan kontroli testowania sprzętu, zarządzanie dokumentacją i certyfikatami, stanowi obecnie najlepszy wybór. Pełna integracja z pozostałymi modułami QDA.

Zastosowanie

Najczęstsze zastosowanie: 

 • kontrola testowania sprzętu pod kątem zużycia, ewidencji, operatora,
 • zbiorcza karta kontroli pod kątem grupy przyrządów pomiarowych, lokalizacji czy dokładności pomiaru,
 • odniesienie do wspólnych standardów,
 • możliwość zmiany układu testów przyrządów,
 • badanie zdolności przyrządów,
 • dokumentowanie historii testów sprzętu,
 • szczególnie dopasowany dla zakładów kalibracji i oddziałów kontroli wewnętrznej,
 • skuteczna administracja i kontrola testowanego sprzętu.

Zrzut ekranowy aplikacji z przykładem suwmiarki

 

Korzyści

Korzyści

 • Procedury kalibracji on-line zawierające tekst, zdjęcia, sekwencje video,
 • Konfigurowalne raporty z możliwością dopasowywania do potrzeb użytkownika,
 • Szybkie wyszukiwanie przyrządów,
 • Dostępna szczegółowa historia zdarzeń,
 • Możliwość drukowania etykiet,
 • Szybkie zapisywanie informacji o podobnych przyrządach,
 • Wiele definiowanych poziomów dostępów do danych.

QDA-GTM eliminuje konieczność stosowania uciążliwych zapisów papierowych koniecznych do śledzenia lokalizacji i nadzoru nad kalibracją przyrządów pomiarowych. Wszystkie informacje aktualizowane są automatycznie w formie elektronicznej z możliwością wydrukowania koniecznych informacji w dowolnym momencie.

Standardowe i dedykowane raporty

Przykłady działania:

 • Zestawienie przyrządów ze względu na czas kalibracji, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych parametrów tj.: ID przyrządu, dział , zakład, data itp.,
 • Zestawienie przyrządów ze względu na ich analizę,
 • Zestawienie sumaryczne,
 • Historię zdarzeń,
 • Koszty,
 • Zestawienie przyrządów, które mają Zaległe kalibracje,
 • Raporty z kalibracji,
 • Raporty lokalizacji przyrządów,
 • Szeroka gama funkcji kalibracji,
 • Nieograniczona liczba sprawdzeń dla każdego przyrządu,
 • Automatyczne sczytywanie pomiarów z przyrządów elektronicznych,
 • Nieograniczona możliwość wpisania numerów identyfikacyjnych,
 • Zdolność dla końcowych odczytów,
 • Ręczne wprowadzanie danych prawda / fałsz,
 • Drukowanie naklejek na przyrządy z informacją o kalibracji ,
 • Możliwość dodania opisów dla atrybutów.

  Analizy

 • Możliwość wykonywania MSA R&R,
 • Możliwość opracowania specjalnych planów kontroli do oceny liniowości czy biasu,
 • Dane z analiz są automatycznie wprowadzane do historii urządzeń pomiarowych,
 • Możliwość przypisywania zestawu przyrządów do konkretnych stanowisk pomiarowych a nawet produktów podlegających pomiarowi.

Statystyczna kontrola procesu 
Prowadząc statystyczną kontrolę procesu z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i programu QDA-Base Package oprogramowanie QDA-GTM automatycznie dostarcza informacje o grupie przyrządów lub konkretnym przyrządzie jaki powinien być użyty. Rozwiązanie to gwarantuje użycie sprzętu odpowiedniego dla pomiarów.

Spójność danych
Wszystkie dane gromadzone w programie QDA są zapisywane w bazie danych Microsoft SQL Server lub Firebird, dostarczanej przez QDA Solutions.