Informacje ogólne

Zarządzanie środkami kontrolno-pomiarowymi. EnGagePlus - odrębny program do nadzorowania sprzętu pomiarowego. W porównaniu do QDA-GTM  nie ma możliwości integracji z programami do rejestracji danych.

Zastosowanie

Program jest łatwy w użyciu dzięki kolorowej grafice, intuicyjnemu menu oraz ruchomemu paskowi narzędzi. Pozwala na elektroniczne zarządzanie środkami kontrolno-pomiarowymi oraz  śledzenie związanych z nimi operacji czy tworzenia odpowiednich raportów.

Specyfikacja

Program w swoich elektronicznych zapisach przechowuje informacje odnośnie historii środków pomiarowych i ich kalibracji. EnGage śledzi lokalizację środków pomiarowych i działania związane z kalibracją.

Uwaga: Program działa pod Windows XP/2000, nie będzie walidowany na Windows 7.

Wybrane funkcje EnGage Plus!

 • Procedury kalibracji on-line zawierające tekst, zdjęcia, sekwencje video,
 • Szybkie wyszukiwanie przyrządów,
 • Moduł śledzenia działań korygujących, 
 • Dostępna szczegółowa historia zdarzeń, 
 • Możliwość drukowania etykiet,
 • Szybkie zapisywanie informacji o podobnych przyrządach.

engage

EnGage Plus! eliminuje konieczność stosowania uciążliwych zapisów papierowych koniecznych do śledzenia lokalizacji i nadzoru nad kalibracją przyrządów pomiarowych. Wszystkie informacje aktualizowane są automatycznie w formie elektronicznej z możliwością wydrukowania koniecznych informacji w dowolnym momencie. Opcje Import / Export pozwalają na elektroniczny transfer informacji np. podczas przekazywania przyrządów do kalibracji na zewnątrz.

 

 

Standardowe i dedykowane raporty

Szeroka gama standardowych raportów zawartych w  EnGage Plus zawiera m.in:

 • Zestawienie przyrządów ze względu na kalibrację, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych parametrów tj.: ID przyrządu, dział, zakład, data itp.,
 • Zestawienie przyrządów ze względu na ich analizę,
 • Zestawienie sumaryczne,
 • Historię zdarzeń,
 • Koszty,
 • Zestawienie przyrządów, które mają Zaległe kalibracje,
 • Raporty z kalibracji,
 • Raporty położenia przyrządów.

Analizy

 • Wbudowane analizy przyrządów pomiarowych: Analiza R&R, Przesunięcie ‘bias’, Liniowość,
 • Dane z analiz są automatycznie wprowadzane do historii urządzeń pomiarowych,
 • Możliwość przypisywania zestawu przyrządów do konkretnych stanowisk pomiarowych a nawet produktów podlegających pomiarowi.

Spójność danych
Wszystkie dane gromadzone w programie EnGage mogą być zapisywane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005.