Informacje ogólne

LMI 241 to przyrząd pomiarowy do  precyzyjnych pomiarów geometrycznych. Za pomocą tego urządzenia operator kontroluje jednocześnie dwie charakterystyki wyrobu (2 końcówki pomiarowe w 2 płaszczyznach). Przyrząd zalecany tam, gdzie konieczne są dokładne pomiary geometryczne o dużej powtarzalności i odtwarzalności pomiarów. LMI 241 służy do kontroli położenia powierzchni wzg. siebie, szczelin, kształtów. Najczęściej stosowany jest do równoczesnej  kontroli szczelin i licowań.

Zastosowanie

Zastosowania:

 • podczas pomiaru odległości pomiędzy elementami (np. wykorzystanie do pomiaru szczelin pomiędzy elementami nadwozia), 
 • przy kontroli kształtu, 
 • kontrola wymiarów części.

Specyfikacja

Przyrząd występuje w 2 wersjach: 

 • z podstawką w formie stopki z 3 punktowym podparciem na płaszczyźnie (zastosowanie np. w motoryzacji do pomiarów szczelin na nadwoziu). 
 • z podstawką w formie trzpienia, wsuwanego w podstawkę zamocowaną w sprawdzianie pomiarowym (zastosowanie np. do kontroli kształtu profili tłoczonych).

 Zalety:

 • Zastosowanie do sprawdzianów z opatentowaną metodą mocowania sprawdzianu 
 • Odczyty Flush & Gap zbierane w sposób ciągły jednocześnie (Simultaneously) 
 • Duża powtarzalność i odtwarzalność 
 • Płaskie lub „punktowe” końcówki 
 • Trwała elektronika  
 • Odporność na wstrząsy, pył, zakłócenia magnetyczne (Transformer EMI/RFI) 
 • Zakres: 10mm Gap & Flush 
 • Bezpośrednie połączenie z kolektorami DM600 lub LMI-595 
 • Zapewniona niezależna liniowość: 0,5%

Specyfikacja: 
• konstrukcja: stopy metali 
• zakres pomiarowy: 10mm 
• liniowość: 0,5% 
• napięcie przetwornika: 0-5 volt dc 
• wyjścia: analogowe dc 
• 3-punkty kalibracji za pomocą dostarczanego wzorca  lmi 720 master block 
• siła sprężyny : 3.0 oz. w pozycji nominalnej 
• 3-punktowa kalibracja dzięki LMI 720 Master Block 
• LMI 776 Bloczki mocujące pozwalają na szybki pomiar oraz dokładne i powtarzalne wyniki zbierane w 1 ustalonym punkcie na kolejnych detalach 
• możliwe modyfikacje konstrukcji, na życzenie Klienta 
• elektroniczna rejestracja danych LMI 241 współpracuje z kolektorem danych 600 ASI Data Myte oraz LMI-595
• dane mogą być przesyłane do centralnej bazy danych oraz analizowane w programie Quantum DataMetrics, lub QDA. Zawierających funkcje SPC (do statystycznej kontroli procesu).

Kolekcja danych 

Korzyści

Korzyści z zastosowania:

 • Zdecydowana redukcja czasu inspekcji (od 50% lub więcej) 
 • duża powtarzalność, wynikająca ze stałego położenia końcówek pomiarowych wzg. siebie i podstawy 
 • Redukcja kosztów niskiej jakości 
 • Bezpieczeństwo danych 
 • Wyniki w formie elektronicznej 
 • Łatwa analiza wyników przy wykorzystaniu programów typu SPC.